Extrastämma 2018

Extra föreningsstämma Brf Erikshus 17 april 2018 beslutade om nya stadgar. «Stämman beslutade att godkänna förslaget till nya stadgar, undantaget två praragrafer». Signerat protokoll finns att läsa här.

För att nya stadgarnas giltighet ska träda i kraft krävs nytt beslut på ordinarie föreningsårsstämma torsdag 17 maj 2018 klockan 18.00 i Sverigehälsans lokaler, ingång Nils Forsbergs plats 3.

Kallelse till årsstämman med dagordning kommer medlemmarna till del via anslag/brevlådor/e-post/hemsida/post senast två veckor före ordinarie stämma.

De nu gällande stadgarna är tillgängliga här. Föreslagna stadgar finns att läsa här.