Förvaltning och felanmälan

Ekonomisk förvaltning

Föreningens löpande ekonomi och administration hanteras av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Alla frågor och administration som rör överlåtelsehandlingar, panter, nuvarande ägare etc hänvisas till SBC.

SBC kontaktas på telefon 0771 722 722, e-post info@sbc.se

Postadress till SBC (dit originalhandlingar skickas) är

Brf Erikshus
c/o SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 226
851 04 Sundsvall

Besöksadress: Masttorget 6 i Malmö

Teknisk förvaltning och felanmälan

Fastigheten förvaltas av Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Alla fel och brister som inte är akuta ska anmälas till styrelsen, e-post styrelsen@erikshus.se eller Brf Erikshus brevlåda i trapphall/entré Erikstorpsgatan 10 B.

För reparationer i lägenheten ansvarar i allmänhet den boende. Se stadgarna från paragraf 35 och framåt.

VID AKUTA OCH LIVSHOTANDE SITUATIONER – RING ALLTID 112.