Nyhetsbrev nr 1, mars – 2024

Hans har ordet
OVK, Obligatorisk ventilationskontroll, skall genomföras vart sjätte år i flerbostadshus, som vårt.
Kontrollen är lagstadgad och obligatorisk.
Kontrollen görs för att få så bra inomhusmiljö som möjligt och få ett jämnt flöde i hela huset.
Vår OVK är just nu under process.
Alla lägenheter och lokaler med några undantag har besiktigats.
Några åtgärder måste genomföras.
För att hela huset skall godkännas måste alla lägenheter och lokaler godkännas.
Är det något fel någonstans påverkas hela husets flöde.
Jag ber alla att vara tillgängliga och medverkande i de åtgärder som nu måste göras.
Där det måste göras åtgärder meddelas detta individuellt.
Sedan blir det så småningom slutbesiktning och då måste alla få besök igen av vår ventilationsleverantör.
Att bo i en bostadsrättsförening är ett lagspel för att alla skall trivas.
OVK:n är ett sådant exempel.
Även hur vi hanterar sopor, avfall, tvättstugan, hissar, källare, trappor, m.m.
Alla har ett ansvar.
Nu går vi mot ljusare tider.
Vi ses på städdagen och årsstämman.
HANS ÖSTERBERG


Föreningen har god ekonomi
Fortsatt har föreningen god ekonomi. De höga räntorna påverkar dock negativt. Resultatet för 2023 ser ut att bli minus, men inga stora summor. Årsredovisningen, som håller på att sammanställas, kommer att delas ut i god tid innan stämman i maj. 
Höjning av avgifterna med 7 procent som genomfördes den 1 januari, läggs på garage- och parkeringsplatser från och med 1 april. Detta informerade styrelsen om i föregående nyhetsbrev.
 
El- och värmeförbrukning 2023
Uppgifterna är jämförda med år 2022.
Värmeförbrukningen minskade med cirka 4 000 kwh och kostnaden med cirka 3 000 kr. Genomsnittspriset var 1,54 kr per kwh jämfört med 1,22 kr år 2022.
Elförbrukningen ökade med cirka 8 000 kwh men kostnaden minskade med cirka 16 000 kr. Priset per kwh var i genomsnitt lägre än 2022.
Våra solceller producerade 37,69 mwh. Föreningen sålde cirka 2 800 kwh för 2 177 kr. En minskning med cirka 3 000 kr beroende på lägre elpriser. Solcellerna installerades i mars 2021 och sedan dess har föreningen sparat 42 870 kg koldioxid i utsläpp vilket motsvarar nyplantering av cirka 1 300 träd.
 
Stadgarna är beslutade
Vid den extra föreningsstämman den 14 februari röstades stadgarna igenom med 13 för och 0 emot. De nya stadgarna skickades till Bolagsverket 28 februari och efter godkännande publiceras de på vår webbplats.
 
Tele2 och gruppavtal
När det gäller gruppavtalet med Tele2 så har företaget kontaktat medlemmar i BRF Erikshus som enligt Skatteverket inte är skrivna på adressen här. Styrelsen kan inte agera, utan berörda medlemmar måste själva ta kontakt med kundservice på Tele2.

Dags för vårens städdag
Lördagen den 20 april är det dags för årets vårliga städdag. Vi träffas vid tiotiden och sedan börjar arbetet. Efter väl förrättat värv blir det korvgrillning med något att dricka till. Mer information kommer när städdagen närmar sig men boka gärna in den redan nu.
 
Årsstämman blir onsdagen 15 maj
Boka även in föreningens årsstämma den 15 maj i Sverigehälsans lokaler. Ta chansen att göra din stämma hörd och träffa andra boende. Om du vill lämna en motion ska det ske senast 10 april. Ge den till någon i styrelsen eller lägg den i brevlådan i uppgång B.
 
Nyinflyttad eller bott här länge?
Varför inte gå med i styrelsen och arbeta aktivt för vår förening.
Det är ett bra sätt att lära känna föreningen, vår fastighet och de boende. 
Valberedningen söker även boende som vill arbeta i valberedningen.
Kontakta: Peter Svensson i uppgång A: peter.svensson@med.lu.se eller
Emelie Einarsson i uppgång B: einarsson.emelie@gmail.com
 
Om nya hobbyrummet
Det gamla mangelrummet ska bli hobbyrum. Första åtgärden blir att byta låskolv så att samma nyckel som går till tvättstugan även funkar till hobbyrummet, detta kommer göras senare i vår. Vi hoppas att det kommer att användas flitigt. Det är upp till användarna att fixa till rummet. Kostnader för inventarier får förstås diskuteras med styrelsen.
 
Ny port till gårdsgången
Vår nuvarande port som leder till innergården är i dåligt skick. Den stänger inte korrekt, har dyrt underhåll och låter mycket.
Efter många misslyckade åtgärder beslutade styrelsen att byta ut den befintliga porten mot en ny port. Vi kommer under våren att montera ha en underhållsfri, modern och tystare malmögrön stålport. Den nya porten kommer öppnas med era befintliga taggar och dörrens öppning kommer vara bredare.
Det exakta datumet för montaget är inte bestämt, arbetet kommer att vara kortvarigt.
 
Ny P-plats för motorcyklar
Ni som är i garaget har noterat att det finns en P-plats för motorcyklar. Det ger en extra inkomst, service åt nyinflyttade och det verkar fungera bra.
 
Sopor – ett återkommande tema
Vi har en bra fungerande sopsortering i huset. Det gäller bara att använda kärlen till det de är till för. Det har förekommit en del felsortering i kärlen i gårdsgången. Om våra sopkärl är fyllda får ni ta hem soporna igen och lägga dit dem när kärlen är tömda, det gäller samtliga sopkärl.
Det är även problem med att sopor fastnar i sopnedkasten, senast i uppgång A. Det är viktigt att soppåsarna inte är för stora.
Apropå soppåsar så finns det nya bruna soppåsar för matavfall i rummet före undercentralen, där kan ni hämta nya om de tar slut i miljörummet.
Glöm inte bort att städa i tvättstugan när du är klar. Tvättstugan ska vara ren när nästa ska tvätta.
 
Nya medlemmar välkomnas!
Annette Hersner och Mikael Hersner flyttade in i Marie Heds lägenhet i 10 A i slutet av januari.
Hedvig Nilsson och Matteo Davenell har köpt Filip Billhälls och Therese Augustinsons lägenhet i 10 A. Paret flyttar in i mitten av mars. Vi hälsar föreningens nya medlemmar välkomna och hoppas att ni ska trivas.
 
Styrelsen önskar alla en trevlig vår

Styrelsen BRF Erikshus
mars 2024