Månad: januari 2018

Infoblad för januari 2018

Stämmor Vi kommer att hålla extrastämma tisdagen den 17:e april för att ta ett första beslut för att uppdatera våra stadgar så att de följer den nya lagen för ekonomiska föreningar. Uppdateringar kommer också att göras så att vi håller oss så nära Bostadsrätternas mönsterstadgar som möjligt. Ordinarie stämma hålls torsdagen den 17:e maj. Båda […]

Läs mer