Månad: januari 2018

Infoblad för januari 2018

Stämmor Stämmor Vi kommer att hålla extrastämma tisdag 17 april 2018 för att ta ett första beslut för att uppdatera våra stadgar så att de följer den nya lagen för ekonomiska föreningar. Uppdateringar kommer också att göras så att vi håller oss så nära Bostadsrätternas mönsterstadgar som möjligt. Ordinarie stämma hålls torsdag 17 maj 2018. […]

Läs mer