A–Ö

Badrum

1997 renoverades samtliga badrum i vår förening. Tyvärr gjordes det inte fackmannamässigt – firman som anlitades lade klinker ovanpå klinker och kakel ovanpå kakel. Golvbrunnarna byttes inte heller förutom i ett par lägenheter, vilket innebär att de i icke renoverade badrum är i original, det vill säga från mitten av 1950-talet. Dessa gamla badrum innebär en stor risk. Inte bara för den boende i lägenheten men även för grannarna under och vägg i vägg som riskerar vattenskador på grund av det undermåliga utförandet. Styrelsen uppmanar därför alla med äldre badrum att renovera dem innan skador uppstår.
När du ska renovera ditt badrum är det viktigt att det görs fackmannamässigt. För ytskikt gäller att material, metod och företag ska vara godkända och auktoriserade av Byggkeramikrådet (BKR) och/eller AB Svensk Våtrumskontroll (GVK). Eftersom våra avloppsstammar är renoverade gäller också ett speciellt förfarande när golvbrunnen byts. Instruktioner finns här. Dessutom utgår ersättning för byte av golvbrunn på upp till 4 000 kr mot uppvisande av dokumentation av arbetet och specificerad faktura.
För VVS-arbeten gäller också att företaget ska vara certifierat av organisationen VVS-auktorisation som står för branschreglerna Säker Vatteninstallation.

BILPARKERING

Föreningen har 14 garageplatser och tre parkeringsplatser som hyrs ut mot marknadsmässig avgift. Företrädesvis medlemmar som är intresserade ombeds skriftligen ta kontakt med styrelsen för att sätta upp sig på en köplats. Kötiden kan vara tre år eller mer. Månadsavgiften är 530 SEK för garageplats och 330 SEK för plats på gatan. Kölistan finns här.

BRANDSKYDD

Styrelsen för Brf Erikshus har en policy som har till syfte att förebygga bränder i fastigheten. Policyn gäller samtliga medlemmar i föreningen utan undantag. Som medlem ansvarar du för att ha minst en fungerande brandvarnare i din lägenhet / lokal.
Saknar du brandvarnare så kontakta styrelsen – brandvarnare delas ut gratis till medlemmar. Kontrollera en gång om året att den fungerar och byt batteri i samband med det.
Fastigheten är utrustad med ett brandvarnarsystem som varnar vid rök, värme eller brand.
Brandvarnare finns i källare, på respektive entréplan och på vinden.
Brandvarnarna är seriekopplade vilket innebär att om ett larm löser ut på ett ställe (t.ex. på vinden) så kommer samtliga brandvarnare också att reagera och påkalla uppmärksamhet i hela huset.
Ta alltid ett brandlarm på största allvar! Vid test av brandvarnarna kommer information alltid att ges i förväg. Har du frågor, kontakta styrelsen styrelsen@erikshus.se eller brandskyddsansvarig i styrelsen, Pierre Bengtsson, 0700 60 46 40.

BREDBAND

Föreningen har gruppavtal för bredband 150/10 Mbit/s från Com Hem. Avgiften debiteras separat och är, inklusive kabel-TV, 190 SEK i månaden/lägenhet. Kontrollera så Com Hem aktiverat full hastighet via Bredbandskollen.se. Annars beställ nytt modem utan ytterligare avgift på 90222 eller 0771 55 00 00.

CYKELPARKERING

Det finns flera platser med cykelställ; ut mot gatan, i gången mot, och på innergården samt i källarens cykelgarage. Två platser för lådcyklar hyrs ut i porten. Köplats gäller även här.

EKONOMI

Föreningens ekonomi administreras av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB, under överinseende av föreningens styrelse. För reparationer inne i lägenheten ansvarar i allmänhet den boende. Kundtjänst kan nås vardagar klockan 07.00–21.00 på telefon 0771 722 722.

FÖRENINGSSTÄMMA

På föreningens årsstämma som hålls på våren behandlas val av styrelse, revisorer och valberedning, föreningens bokslut samt medlemmars motioner. Har du förslag, frågor eller idéer går det bra att e-posta styrelsen@erikshus.se eller lägga en lapp i föreningens brevlåda i trappa B.

FÖRRÅD

Till varje lägenhet hör ett källar- och ett vindsförråd. Numreringen på förråden följer lägenheternas ursprungliga beteckning, samma som för bokning av tvättstuga. Det nya fyrsiffriga lägenhetsnumret från Lantmäteriet finns i entréhallens namntavlor och i lägenhetsregister.

FÖRSÄKRING

Din lägenhet behöver en hemförsäkring. Du behöver dock inte bostadsrättstillägg då föreningen tecknat detta skydd med Trygg Hansa. Tillägget gäller ytskikt och fast inredning.

FÖRSÄLJNING

När en bostad säljs gör styrelsen en syn av lägenheten. Det som främst kontrolleras är att köksfläkt inte anslutits till imkanal och att bärande vägg/väggar inte tagits bort. Synen görs oftast vid visning av lägenheten, eller vid annat tillfälle. Medlem som ska sälja ombedes ta kontakt med styrelsen.

GÅRD OCH TAKTERRASSER

En barnhörna med gungor finns på gården för de mindre barnen. Sommartid finns gemensamma utemöbler och grillar på både gården och våra två takterrasser som är tillgängliga för alla medlemmar. Njut av fri sikt över takåsarna, kvällssol och havsutsikt med en trevlig middag!

HYRA UT eller UPPLÅTELSE I ANDRA HAND

Uthyrning eller upplåtelse, även utan hyra, av din bostadsrätt för självständigt användande kräver styrelsens skriftliga godkännande. Kontakta styrelsen i god tid om du vill upplåta i andra hand. I ansökan ska anges skäl till upplåtelsen, vilken period det gäller samt namn och personnummer på den som ska bo i lägenheten.

Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsupplåtelse, motsvarande 10 procent av ett prisbasbelopp räknat på helår (4650 SEK 2019). Avgiften finns av två skäl: Den ska täcka administrativa kostnader, samtidigt som en medlem försvinner under en period och inte kan bidra till föreningsarbetet. Läs mer på Bostadsrätterna.

LÄGENHETERNAS YTTERDÖRRAR

Om du funderar på att byta dörr till en säkerhetsdörr – kontakta först styrelsen då föreningen ansvarar för utvändig ytbehandlig av ytterdörr, karm, foder och namnskylt. Vi eftersträvar enhetliga dörrar i trapporna. Se även Policy trapphus.
Har du blivit av med avi eller är sen med betalning tar du kontakt med vår ekonomiska förvaltare, SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, 0771 722 722.

NYCKLAR

Alla nycklar du behöver ska säljaren förse dig med. Nycklar till garage, källare, portar samt tvättstuga administreras av styrelsen, men sådana ska du också få av säljaren. Ta kontakt med styrelsen om du blivit av med en sådan nyckel eller behöver fler nycklar.

POLICY TRAPPHUS

Riktlinjer
Vi ska behålla det tidstypiska från 1950-talet. Ett enhetligt utseende är värdehöjande för fastigheten, vi accepterar dock sådana avvikelser som redan införts.

Väggar
Vi behåller de målade väggarna där den nedre delen är simulerad (målad) travertin och den övre delen är enfärgad. Renovering ska göras varsamt.

Ytterdörrar i entréer med värmesluss
Vi behåller allt i original i trä och renoverar varsamt.

Lägenhetsdörr – utsida
De två varianter som redan finns hos oss får användas även fortsättningsvis.

Lägenhetsdörr – brevinkast eller brevlåda på väggen
Vi har tidigare accepterat båda varianterna enligt ovan. Fler externa brevlådor
ska inte monteras. Vid byte av dörr ska eventuella externa brevlådor tas bort.

Lägenhetsdörr – inåt- eller utgående
Alla originaldörrar är inåtgående – vi accepterar även utåtgående. Dörren måste hängas så att den öppnas mot trappen ner och att man vid utrymning neråt kommer att trycka igen dörren (alltså bibehållen möjlig utrymningsväg utan olägenhet för grannar).

Vad är tillåtet att ha i trapphuset?
Tillåtet:
• Rollator får förvaras i utrymmet bredvid luftslussen på entréplanet.
Inte tillåtet (brandskyddskrav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap):
• Dörrmattor
• Barnvagnar, cyklar, lekredskap
• Växter, eller annan utsmyckning

RENOVERING

Planerar du renovering av badrum, kök eller vill ändra planlösning ska du ta kontakt med styrelsen innan du sätter igång. Enligt våra stadgar (43 §) får följande åtgärder inte företas utan styrelsens tillstånd:

  1. ingrepp i bärande konstruktion,
  2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Observera att köksfläkt inte får anslutas till imkanal. Föreningen godkänner endast kolfilterfläkt.

För renovering av badrum, se badrum.

SBC

Fastigheten förvaltas av SBC, Sveriges BotadsrättsCentrum AB. Alla fel som inte är akuta ska anmälas till styrelsen@erikshus.se eller Brf Erikshus brevlåda i trapphall/entré Erikstorpsgatan 10 B. För reparationer i lägenheten ansvarar normalt den boende. Se föreningens stadgar www.erikshus.se/stadgar från paragraf 35 och framåt. VID AKUTA ELELR LIVSHOTANDE SKADOR – RING ALLTID 112.

SOPSORTERING

Batterier, glas, glödlampor, lysrör, matavfall, metall och plast läggs i därför avsedda kärl i soprummet, som du hittar i anslutning till garaget i källaren, trappa B. Kartonger och tidningar läggs i kärlen i anslutning till porten mot innergården. Föreningen beställer skräpcontainer ett par gånger om året. Elektronikavfall lämnas på Sysavs bemannade återvoinningscentraler; http://www.vasyd.se/Artiklar/Avfall/Elavfall

Renoveringsspill ansvarar du för bortforsling själv. För vitvaror, kontakta styrelsen. Övrigt avfall slängs förpackat i sopnedkasten.

TRIVSELREGLER

Vi försöker ha så få regler som möjligt, använd ditt sunda förnuft. Ska du ha en större fest med hög musik eller planerar renoveringsarbeten så informera dina grannar i förväg genom att sätta upp en lapp på anslagstavlan i trapphuset. Undvik höga ljud inklusive egen tvättmaskin klockan 22.00-08.00. Högljudda renoveringsarbeten är tillåtna 08.00–20.00 vardagar samt 10.00–18.00 helgdagar, lördagar och söndagar. Störs du av din granne, prata med vederbörande innan du går vidare till styrelsen. I allvarliga fall av upprepad störning där kontakt med boende i lägenhet eller ägare direkt inte haft effekt har styrelsen, efter varningsbrev, rätt att vidta åtgärder enligt föreningens stadgar 49 § Förverkandegrunder (tvångsförsäljning).

TV

Fastigheten är ansluten till kabel-TV via ComHem. Avgiften debiteras separat och är inklusive bredband 190:– SEK i månaden per lägenhet.

Grundinställningar för installation av Digital-TV:
För att göra en korrekt kanalsökning krävs att du väljer rätt Nätverks-ID/Nätnummer. Värdena för Frekvens och Symbolhastighet ska inte ändras. Nätverks-ID/Nätnummer för din region Malmö är: 41003. För mer information, se ComHem.SE.

TVÄTTSTUGA

Varje lägenhet har en låskolv som monteras på tidsbrickan. Även denna nyckel ska du få av säljaren. Har du ingen kolv kan du inte boka tvättid. Kontakta styrelsen om du är av med låskolv eller nyckel. Tänk på att använda din tvättid eller sätta den på parkering, hålla dig inom uppsatta tider samt lämna tvättstugan ren och snygg till grannen som ska tvätta efter dig!