A–Ö

ALLMÄNT OM ERIKSHUS

Brf Erikshus är en äkta bostadsrättsförening bildad 1987 i en fastighet från 1954. Skatteverkets definition av en äkta bostadsrättsförening är att minst 60 procent av föreningens verksamhet ska bestå av att tillhandahålla bostäder till sina medlemmar eller delägare.

ANDELSTAL

Ett begrepp som ofta står i proportion till bostadsytan och som fastställer hur stor andel du äger av fastigheten. Andelstalet styr månadsavgifterna och hur stor del av föreningens gemensamma kostnader din lägenhet står för. Den som har en fyra betalar alltså mycket mer för sådant som belysning, trappstädning, reparationer och underhåll jämfört med den som har en etta.

ANSLAGSTAVLOR

Du hittar information och nyheter om föreningen, till exempel det senaste nyhetsbrevet och vilka som är med i styrelsen, på anslagstavlorna i uppgång A respektive B. Där kan du som medlem informera om att du ska genomföra en renovering eller att du ska ha fest.

ANSVARSFRIHET

Föreningsstämman beslutar om styrelsen ska ha ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Beslutet ska grunda sig på om styrelsen har följt gällande regler för exempelvis god bokföringssed.

ATT BO I BOSTADSRÄTT

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med alla medlemmar i föreningen äger de byggnader som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas, i de flesta fall efter andelstal, på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse. Ju lägre kostnader och utgifter föreningen har, desto lägre månadsavgifter för bostadsrätterna. Det är därför viktigt att du som medlem är aktsam om gemensam egendom som exempelvis tvättmaskiner, portar, buskar och träd.

AVIER

Har du blivit av med avi eller är sen med betalning tar du kontakt med vår ekonomiska förvaltare, SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, 0771 722 722.

AVLOPPSSTAMMAR

Från och med 1 januari 2024 är det förbjudet att hälla fett i avloppet och därmed avloppsstammarna. Torka ur fettet från stekpannor och kastruller med hushållspapper – som läggs i matavfallet.  
Om du ska renovera ditt badrum och lägga in en ny golvbrunn se BADRUM.
Avloppsstammarna renoverades våren 2016. 

BADRUM

Kontakta styrelsen när du ska renovera ditt badrum. Det är viktigt att  renoveringen av badrum fackmannamässigt. För ytskikt gäller att material, metod och företag ska vara godkända och auktoriserade av Byggkeramikrådet (BKR) och/eller AB Svensk Våtrumskontroll (GVK). Eftersom våra avloppsstammar är renoverade gäller också ett speciellt förfarande när golvbrunnen byts. Instruktioner finns här. Dessutom utgår ersättning för byte av golvbrunn på upp till 4 000 kronor mot uppvisande av dokumentation av arbetet och specificerad faktura.
För VVS-arbeten gäller att företaget ska vara certifierat av organisationen VVS-auktorisation som står för branschreglerna Säker Vatteninstallation.
Oavsett om ditt badrum är renoverat eller inte är det viktigt att du regelbundet rengör golvbrunnen. Instruktioner om hur du går till väga hittar du här.
Läs om renovering i A–Ö för att få information vad som gäller om du till exempel ska renovera ditt kök.

BIBLIOTEK

Föreningen har ett bytesbibliotek vid tvättstugan. Där finns böcker, tidningar och magasin. Låna gärna och lämna nytt när du vill dela med dig.

BILPARKERING

Föreningen har 14 garageplatser och tre parkeringsplatser som hyrs ut mot marknadsmässig avgift. Medlemmar som är intresserade ombeds skriftligen ta kontakt med styrelsen för att sätta upp sig på en köplats. Kötiden kan vara tre år eller mer.  Från och med 1 april 2024 höjdes avgifterna till 619 SEK för garageplats och 365 SEK för plats på gatan.
Styrelsen beslutade i juni 2022 om uppdaterade riktlinjer för P-platser och garageplatser. Riktlinjerna styr att platserna är till för bilar och motorcyklar och för medlemmarna i föreningen. 

Läs riktlinjerna i en pdf.

BRANDSKYDD

Styrelsen för Brf Erikshus har en policy vars syfte är att förebygga bränder i fastigheten. Policyn gäller samtliga medlemmar i föreningen utan undantag. Som medlem ansvarar du för att ha minst en fungerande brandvarnare i din lägenhet/lokal.
Fastigheten är utrustad med ett system för brandvarning som varnar vid rök, värme eller brand.
Brandvarnare finns i källare, på respektive entréplan och på vinden.
Brandvarnarna är seriekopplade vilket innebär att om ett larm löser ut på ett ställe (t.ex. på vinden) så kommer samtliga brandvarnare också att reagera och påkalla uppmärksamhet i hela huset.
Ta alltid ett brandlarm på största allvar! Vid test av brandvarnarna kommer information alltid att ges i förväg. Har du frågor, kontakta styrelsen styrelsen@erikshus.se eller brandskyddsansvarig i styrelsen, Ingrid Svensson Rogius, 0725 645 062.
Se även UTRYMNINGSVÄGAR

BREDBAND

Föreningen har gruppavtal för bredband 100/10 Mbit/s från före detta Com Hem numera Tele2.  Vi har bredbandsavtal med tele2, har ett ett modernt fiber som uppgraderas i somras. Uttagen i lägenheterna är KOAX och det är den enda internetkällan som gäller för alla. Man får en router av tele 2. 
Basavgiften är obligatorisk för alla och ingår i månadsavgiften. Det går att ändra hastigheten till ett rabatterat pris men allt över bas betalas av medlemmen.
Avgiften debiteras separat och är, inklusive digital-TV, 190 SEK i månaden/lägenhet. Kontrollera så Tele2 aktiverat full hastighet via Bredbandskollen Annars beställ nytt modem utan ytterligare avgift på 90444 eller 0772 23 23 23 .

CYKELPARKERING

Det finns flera platser med cykelställ; ut mot gatan, i gången mot, och på innergården samt i källarens cykelgarage. Två platser, för främst lådcyklar, hyrs ut i porten för 100 kronor i månaden per plats. Köplats gäller även här.

EKONOMI

Föreningens ekonomi administreras av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB, under överinseende av föreningens styrelse. För reparationer inne i lägenheten ansvarar i allmänhet den boende. Kundtjänst kan nås vardagar klockan 07.00–21.00 på telefon 0771 722 722.

ELFÖRBRUKNING

Föreningen har gemensam el sedan 2019. Två fasta avgifter tas ut varje månad (2021) – en abonnemangsavgift på 108 SEK och en administrativ avgift på 25 SEK. Elkostnaden debiteras varje bostad och lokal efter förbrukning, till skillnad från vissa föreningar som debiterar efter andelstal.

ENERGIDEKLARATION

Senaste energideklarationen gjordes 2019 och fastigheten har energiklass F, vilket är en normal klassning för flerfamiljshus byggda på 50-talet.  Dokumentet finns att läsa här.

FÖNSTER

Att bo i en bostadsrätt skiljer sig mycket från att ha en hyresrätt. Problem som uppstår i en hyresrätt kan man kräva att hyresvärden åtgärdar.
Så är för det mesta inte fallet i en bostadsrätt.
När det gäller fönster säger våra stadgar följande:
Bostadsrättsinnehavarens ansvar: glas i lägenhetens ytter- och innerfönster samt innerbågar med tillhörande beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, persienn, samt all målning förutom utvändig målning och kittning, motsvarande gäller balkongdörr.
Föreningen står däremot för tät- och dammlister om de behöver bytas.

Nya fönster
Föreningen bytte samtliga fönster i lägenheter och lokaler våren/sommaren 2021.
Observera att det är fem års garanti fram till maj 2026, på våra nya fönster och balkongdörrar. Därför gäller inte ovanstående förrän efter garantitidens slut.

Ovanför fönstren sitter ventiler. Dessa ska vara i öppet läge och får inte tejpas igen. Detta gäller inte för de lägenheter som har ventil i köket, där ska ventilen vara stängd.

Skötselråd för H-fönster

FÖRENINGSSTÄMMA

På föreningens årsstämma som hålls på våren behandlas val av styrelse, revisorer och valberedning, föreningens bokslut samt medlemmars motioner. Har du förslag, frågor eller idéer går det bra att e-posta styrelsen@erikshus.se eller lägga en lapp i föreningens brevlåda i trappa B.

Enligt våra stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast före juni månads utgång. Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast fem veckor före föreningsstämman eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta.

FÖRRÅD

Till varje lägenhet, med några undantag, hör ett källar- och ett vindsförråd. Numreringen på förråden följer lägenheternas ursprungliga beteckning, samma som för bokning av tvättstuga. Det nya fyrsiffriga lägenhetsnumret från Lantmäteriet finns i entréhallens namntavlor och i lägenhetsregister.
Förråden måste vara låsta. Olåst förråd kommer att låsas av styrelsen och kostnaden debiteras innehavaren.

FÖRSÄKRING

Din lägenhet behöver en hemförsäkring. Du behöver dock inte bostadsrättstillägg då föreningen tecknat detta skydd genom fastighetens försäkring hos Trygg Hansa. Tillägget gäller ytskikt och fast inredning. Läs mer om Trygg Hansas bostadsrättstillägg. Vad du ansvarar för i din lägenhet kan du läsa i våra stadgar.

GEMENSAM UTRUSTNING

I hobbyrummet står en grovdammsugare som man kan låna. I utrymmet utanför miljörummet står en magasinskärra som kan användas för transporter, dock endast inom fastigheten.

GÅRD OCH GRILLAR

En barnhörna med gungor finns på gården för de mindre barnen. Sommartid finns gemensamma utemöbler och grillar på både gården och våra två takterrasser som är tillgängliga för alla medlemmar.
Njut av fri sikt över takåsarna, kvällssol och havsutsikt med en trevlig middag! Vill man vara säker på att kunna utnyttja terrasserna går det bra att boka i förväg.
Grillarna på takterrasserna är gasolgrillar modell Klasen från IKEA. Läs igenom instruktionerna noga om det är första gången du använder grillen. Instruktionerna finns i fönstren till terrasserna och kan även läsas här.

HOBBYRUM

Föreningens hobbyrum håller på att byggas upp i gamla mangelrummet en bit längre ned från tvättstugan  och där kan du hemmasnickra och genomföra enklare reparationer. Om du målar så är det vattenbaserade färger som gäller. Du ska städa när du är klara med dina snickerier och om du lånar verktyg ska de ovillkorligen ställas tillbaka. Nyckeln är samma du använder till tvättstugan och källartrappan.

HYRA UT I ANDRA HAND

Uthyrning eller upplåtelse, även utan hyra, av din bostadsrätt för självständigt användande kräver styrelsens skriftliga godkännande. Kontakta styrelsen i god tid om du vill upplåta i andra hand. I ansökan ska anges skäl till upplåtelsen, vilken period det gäller samt namn och personnummer på den som ska bo i lägenheten.

Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsupplåtelse, motsvarande 10 procent av ett prisbasbelopp räknat på helår (5 730 SEK 2024). Avgiften finns av två skäl: Den ska täcka administrativa kostnader, samtidigt som en medlem försvinner under en period och inte kan bidra till föreningsarbetet. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns här.

Att hyra ut ett rum till en inneboende kräver inget tillstånd av styrelsen och är enligt våra stadgar tillåtet så länge det inte ”kan medföra olägenhet för föreningen eller annan medlem.”

Styrelsen har tagit fram riktlinjer för inneboende andrahandsuthyrning och airbnb. Läs riktlinjerna.

KÄLLSORTERING

Miljörummet ligger i anslutning till garaget i källaren. Där sorterar du glas, matavfall, metall och plast  som läggs i respektive kärl. Observera att allt matavfall ska slängas i de bruna avfallspåsarna även hushållspapper som du har torkat bort fett från stekpannor och grytor.

Där finns också tre plastbackar. Två av dem är för ljuskällor som lågenergilampor, halogenlampor, lysrör och glödlampor. Den tredje är för batterier och där slänger du uppladdningsbara batterier, knappcellsbatterier och småbatterier.

I rummet före undercentralen står en container för elektroniskt avfall- 

Kartonger och tidningar läggs i kärlen i anslutning till porten mot innergården. Föreningen beställer skräpcontainer två till tre gånger om året. 


Om du ska slänga vitvaror, kontaktar du styrelsen. Övrigt avfall slängs förpackat i sopnedkasten.

LÄGENHETERNAS YTTERDÖRRAR

Om du funderar på att byta dörr till en säkerhetsdörr kontakta först styrelsen då föreningen eftersträvar enhetliga dörrar i trapporna. Se även Policy trapphus.

NYCKLAR OCH TAGGAR

Alla nycklar du behöver ska säljaren förse dig med. Nycklar till garage, gårdsgång, källare, tvättstuga, vind administreras av styrelsen, men sådana ska du också få av säljaren. Ta kontakt med styrelsen om du blivit av med en sådan nyckel eller behöver fler nycklar.

NYHETSBREV

Styrelsen publicerar några gånger om året ett nyhetsbrev med aktuell information. Det sätts upp på anslagstavlor, skickas ut via e-post och finns också att läsa här på hemsidan.

PORTTELEFON

Som medlem kan man bli uppsatt i portelefonen för A eller B trappan. Varje hushåll kan ha upp till två namn uppsatta i porttelefonen. Vänligen maila styrelsen med namn, efternamn och det nummer ni vill bli uppringda på när någon försöker nå er via portelefonen. Ett 040 nummer kommer visas hos er när portelefonen ringer upp, ett tips är att spara numret i sin telefon under ”Portelefon”. 

För att släppa in personen som ringer upp via portelefonen behöver den som svarar trycka på ”5” på sin telefon. Då kommer porten att öppna sig. Vänligen släpp ej in obehöriga i våra trapphus. 

RIKTLINJER TRAPPHUS

Brf Erikshus-riktlinjer för trapphus
Vi ska, i möjligaste mån, behålla det tidstypiska från 1950-talet i våra trapphus.
Ett enhetligt utseende är värdehöjande och kulturellt viktigt för fastigheten. Vi accepterar dock sådana avvikelser som redan finns, till exempel utgående dörrar och brevlådor på väggarna.

Väggar
Vi behåller de målade väggarna där den nedre delen är simulerad (målad) travertin och den övre delen är enfärgad.Travertin är en typ av kalksten som används som ornament och byggnadssten. 
All renovering i entréplanen ska göras varsamt och ytterdörrarna i trä med värmesluss ska behållas

Lägenhetsdörr
Om lägenhetsdörren ska bytas ska det vara till en säkerhetsdörr med brandklass EI 30 med brevlåda i dörren. Tidigare hade föreningen avtal med dörrleverantörer, men de har upphört.
Om det finns en brevlåda på väggen ska den tas bort vid dörrbyte och fler brevlådor på väggarna ska inte monteras.
Dörren ska vara i trä och med en brun utsida och de flesta dörrarna i fastigheten har en ljus insida. De originaldörrar som finns kvar öppnas inåt, men vi accepterar även utåtgående dörrar. En utåtgående dörr ska då hängas så att den öppnas mot trappen. Vid utrymning stänger man dörren så att det finns en utrymningsväg för grannarna.

Vad är tillåtet att ha i trapphuset?
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skriver så här om trapphus: ”Det bästa är att hålla trapphuset helt fritt från föremål. Men en mindre mängd brännbara föremål utgör vanligen inga problem ur brandsynpunkt, som små dörrmattor eller dörrkransar vid lägenhetsdörrarna.” Styrelsen har dock beslutat att dörrmattor inte får finnas i trapphusen på grund av städning.
Rollatorer ska förvaras i utrymmet på entréplanenen, undantag kan dock ges efter kontakt med styrelsen. Barnvagnar, cyklar, lekredskap växter, eller annan utsmyckning som paraplyställ får inte förvaras i trapphusen.

Utrymningsvägar
Trapphusen är den naturliga utrymningsvägen vid till exempel brand. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kräver två utrymningsvägar. De flesta lägenheter har balkonger som kan fungera som den andra utrymningsvägen, även fönster kan fungera som utrymningsväg. I källare och på vinden finns utrymningsvägar utmärkta med skyltar.

Ladda ner riktlinjerna som pdf

RENOVERING

Planerar du renovering av badrum, kök eller vill ändra planlösning ska du ta kontakt med styrelsen innan du sätter igång. Enligt våra stadgar (43 §) får följande åtgärder inte företas utan styrelsens tillstånd:

  • ingrepp i bärande konstruktion
  • ändring av befintlig ledning för avlopp, värme eller vatten
  • annan väsentlig förändring av lägenheten

Observera att köksfläkt inte får anslutas till imkanal. Föreningen godkänner endast fläkt med kolfilter.
För renovering av badrum, se badrum.

SBC

Fastigheten förvaltas av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Alla fel som inte är akuta ska anmälas till styrelsen@erikshus.se eller Brf Erikshus brevlåda i trapphall/entré Erikstorpsgatan 10 B. För reparationer i lägenheten ansvarar normalt den boende. Se föreningens stadgar www.erikshus.se/stadgar från paragraf 35 och framåt. VID AKUTA ELELR LIVSHOTANDE SKADOR – RING ALLTID 112.

SOPSORTERING 

Se KÄLLSORTERING

TRIVSELREGLER

Vi försöker ha så få regler som möjligt, använd ditt sunda förnuft. Ska du ha en större fest med hög musik eller planerar renoveringsarbeten så informera dina grannar i förväg genom att sätta upp en lapp på anslagstavlan i trapphuset. Undvik höga ljud inklusive egen tvättmaskin klockan 22.00–08.00. Högljudda renoveringsarbeten är tillåtna 08.00–20.00 vardagar samt 10.00–18.00 helgdagar, lördagar och söndagar.
Störs du av din granne, prata med vederbörande innan du går vidare till styrelsen. I allvarliga fall av upprepad störning där kontakt med boende i lägenhet eller ägare direkt inte haft effekt har styrelsen, efter varningsbrev, rätt att vidta åtgärder enligt föreningens stadgar 49 § Förverkandegrunder (tvångsförsäljning).

TV

Fastigheten har digital-TV via Tele2. Avgiften debiteras separat och är (2022) inklusive bredband 190:– SEK i månaden per lägenhet.
Grundinställningar för installation av Digital-TV:
För att göra en korrekt kanalsökning krävs att du väljer rätt Nätverks-ID/Nätnummer. Värdena för Frekvens och Symbolhastighet ska inte ändras. Nätverks-ID/Nätnummer för din region Malmö är: 41003. För mer information, se Tele2.se.
Länken går till grundutbudet från Tele2. Det vill säga de kanaler som alla ska kunna få in.

TVÄTTSTUGA

Varje lägenhet har en låskolv som monteras på tidsbrickan. Även denna nyckel ska du få av säljaren. Har du ingen kolv kan du inte boka tvättid. Kontakta styrelsen om du är av med låskolv eller nyckel. Tänk på att använda din tvättid eller sätta den på parkering, hålla dig inom uppsatta tider samt lämna tvättstugan ren och snygg till grannen som ska tvätta efter dig!

UTRYMNINGSVÄGAR 

Trapphusen är den naturliga utrymningsvägen vid till exempel brand. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kräver två utrymningsvägar. De flesta lägenheter har balkonger som kan fungera som den andra utrymningsvägen, även fönster kan fungera som utrymningsväg. 
I källare och på vinden finns utrymningsvägar utmärkta med skyltar. 

ÅRSREDOVISNING

Antingen du är medlem eller potentiell köpare av en lägenhet i föreningen är det inte fel att ha koll på föreningens ekonomi. Senaste årsredovisningen hittar du här.