A–Ö

ALLMÄNT OM ERIKSHUS

Brf Erikshus är en äkta bostadsrättsförening bildad 1987 i en fastighet från 1954. Skatteverkets definition av en äkta bostadsrättsförening är att minst 60 procent av föreningens verksamhet ska bestå av att tillhandahålla bostäder till sina medlemmar eller delägare.

ANDELSTAL

Ett begrepp som ofta står proportion till bostadsytan och som fastställer hur stor andel du äger av fastigheten. Andelstalet styr månadsavgifterna och hur stor del av föreningens gemensamma kostnader din lägenhet står för. Den som har en fyra betalar alltså mycket mer för sådant som belysning, trappstädning, reparationer och underhåll jämfört med den som har en etta.

ANSLAGSTAVLOR

Du hittar information och nyheter om föreningen, till exempel det senaste nyhetsbrevet och vilka som är med i styrelsen, på anslagstavlorna i uppgång A respektive B. Där kan du som medlem informera om att du ska genomföra en renovering eller att du ska ha fest.

ANSVARSFRIHET

Föreningsstämman beslutar om styrelsen ska ha ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Beslutet ska grunda sig på om styrelsen har följt gällande regler för exempelvis god bokföringssed.

ATT BO I BOSTADSRÄTT

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med alla medlemmar i föreningen äger de byggnader som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas, i de flesta fall efter andelstal, på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse. Ju lägre kostnader och utgifter föreningen har, desto lägre månadsavgifter för bostadsrätterna. Det är därför viktigt att du som medlem är aktsam om gemensam egendom som exempelvis tvättmaskiner, portar, buskar och träd.

AVIER

Har du blivit av med avi eller är sen med betalning tar du kontakt med vår ekonomiska förvaltare, SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, 0771 722 722.

AVLOPPSSTAMMAR

Avloppsstammarna renoverades våren 2016. Du kan hjälpa till att hålla avloppsstammarna i gott skick genom att torka ur fett från stekpannor och kastruller med hushållspapper innan du sköljer av dem. Om du ska renovera ditt badrum och lägga in en ny golvbrunn se BADRUM.

BADRUM

1997 renoverades samtliga badrum i vår förening. Tyvärr gjordes det inte fackmannamässigt – firman som anlitades lade klinker ovanpå klinker och kakel ovanpå kakel. Golvbrunnarna byttes inte heller förutom i ett par lägenheter, vilket innebär att de i icke renoverade badrum är i original, det vill säga från mitten av 1950-talet. Dessa gamla badrum innebär en stor risk. Inte bara för den boende i lägenheten men även för grannarna under och vägg i vägg som riskerar vattenskador på grund av det undermåliga utförandet. Styrelsen uppmanar därför alla med äldre badrum att renovera dem innan skador uppstår.
När du ska renovera ditt badrum är det viktigt att det görs fackmannamässigt. För ytskikt gäller att material, metod och företag ska vara godkända och auktoriserade av Byggkeramikrådet (BKR) och/eller AB Svensk Våtrumskontroll (GVK). Eftersom våra avloppsstammar är renoverade gäller också ett speciellt förfarande när golvbrunnen byts. Instruktioner finns här. Dessutom utgår ersättning för byte av golvbrunn på upp till 4 000 kr mot uppvisande av dokumentation av arbetet och specificerad faktura.
Oavsett om ditt badrum är renoverat eller inte är det viktigt att du regelbundet rengör golvbrunnen. Instruktioner om hur du går till väga hittar du här.
För VVS-arbeten gäller också att företaget ska vara certifierat av organisationen VVS-auktorisation som står för branschreglerna Säker Vatteninstallation.
I källaren finns ett duschutrymme avsett för den som renoverar. Ta kontakt med styrelsen om du behöver nyckel dit.

BIBLIOTEK

Föreningen har ett bytesbibliotek vid tvättstugan. Där finns böcker, filmer på DVD och Blu-ray, ljud-böcker, spel, tidningar och magasin. Låna gärna och lämna nytt när du vill dela med dig.

BILPARKERING

Föreningen har 14 garageplatser och tre parkeringsplatser som hyrs ut mot marknadsmässig avgift. Medlemmar som är intresserade ombeds skriftligen ta kontakt med styrelsen för att sätta upp sig på en köplats. Kötiden kan vara tre år eller mer. Månadsavgiften är (2021) 550 SEK för garageplats och 330 SEK för plats på gatan.
Styrelsen beslutade i oktober 2021 om riktlinjer för P-platser och garageplatser. Riktlinjerna styr att platserna är till för bilar och motorcyklar och  för medlemmarna i föreningen.
Läs riktlinjerna.

BRANDSKYDD

Styrelsen för Brf Erikshus har en policy vars syfte är att förebygga bränder i fastigheten. Policyn gäller samtliga medlemmar i föreningen utan undantag. Som medlem ansvarar du för att ha minst en fungerande brandvarnare i din lägenhet/lokal.
Saknar du brandvarnare så kontakta styrelsen – brandvarnare delas ut gratis till medlemmar. Kontrollera en gång om året att den fungerar och byt batteri i samband med det.
Fastigheten är utrustad med ett system för brandvarning som varnar vid rök, värme eller brand.
Brandvarnare finns i källare, på respektive entréplan och på vinden.
Brandvarnarna är seriekopplade vilket innebär att om ett larm löser ut på ett ställe (t.ex. på vinden) så kommer samtliga brandvarnare också att reagera och påkalla uppmärksamhet i hela huset.
Ta alltid ett brandlarm på största allvar! Vid test av brandvarnarna kommer information alltid att ges i förväg. Har du frågor, kontakta styrelsen styrelsen@erikshus.se eller brandskyddsansvarig i styrelsen, Ingrid Svensson Rogius, 0725 645 062.

BREDBAND

Föreningen har gruppavtal för bredband 100/10 Mbit/s från Com Hem. Avgiften debiteras separat och är, inklusive digital-TV, 190 SEK i månaden/lägenhet. Kontrollera så Com Hem aktiverat full hastighet via Bredbandskollen.se. Annars beställ nytt modem utan ytterligare avgift på 90222 eller 0771 55 00 00.

CYKELPARKERING

Det finns flera platser med cykelställ; ut mot gatan, i gången mot, och på innergården samt i källarens cykelgarage. Två platser för lådcyklar hyrs ut i porten. Köplats gäller även här.

EKONOMI

Föreningens ekonomi administreras av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB, under överinseende av föreningens styrelse. För reparationer inne i lägenheten ansvarar i allmänhet den boende. Kundtjänst kan nås vardagar klockan 07.00–21.00 på telefon 0771 722 722.

ELFÖRBRUKNING

Föreningen har gemensam el sedan 2019. Två fasta avgifter tas ut varje månad (2021) – en abonnemangsavgift på 108 SEK och en administrativ avgift på 25 SEK. Elkostnaden debiteras varje bostad och lokal efter förbrukning, till skillnad från vissa föreningar som debiterar efter andelstal.

ENERGIDEKLARATION

Senaste energideklarationen gjordes 2019 och fastigheten har energiklass F, vilket är en normal klassning för flerfamiljshus byggda på 50-talet.  Dokumentet finns att läsa här.

FÖNSTER

Att bo i en bostadsrätt skiljer sig mycket från att ha en hyresrätt. Problem som uppstår i en hyresrätt kan man kräva att hyresvärden åtgärdar.
Så är för det mesta inte fallet i en bostadsrätt.
När det gäller fönster säger våra stadgar följande:
Bostadsrättshavarens ansvar: glas i lägenhetens ytter- och innerfönster samt innerbågar med tillhörande beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, persienn, samt all målning förutom utvändig målning och kittning, motsvarande gäller balkongdörr.
Föreningen står däremot för tät- och dammlister om de behöver bytas.
Observera att det är fem års garanti fram till maj 2026, på våra nya fönster och balkongdörrar. Därför gäller inte ovanstående förrän efter garantitidens slut.

Ovanför fönstren sitter ventiler. Dessa ska vara i öppet läge och får inte tejpas igen. Detta gäller inte för de lägenheter som har ventil i köket, där ska ventilen vara stängd.
Föreningen bytte samtliga fönster i lägenheter och lokaler våren/sommaren 2021. Vad som återstår är träfönstren på Sverigehälsans fasad mot innergården. Fönstren ska renoveras sommaren 2022.
Ladda ner pdf med skötselråd för H-fönster.

FÖRENINGSSTÄMMA

På föreningens årsstämma som hålls på våren behandlas val av styrelse, revisorer och valberedning, föreningens bokslut samt medlemmars motioner. Har du förslag, frågor eller idéer går det bra att e-posta styrelsen@erikshus.se eller lägga en lapp i föreningens brevlåda i trappa B.

Enligt våra stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast före juni månads utgång. Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast fem veckor före föreningsstämman eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta.

FÖRRÅD

Till varje lägenhet, med några undantag, hör ett källar- och ett vindsförråd. Numreringen på förråden följer lägenheternas ursprungliga beteckning, samma som för bokning av tvättstuga. Det nya fyrsiffriga lägenhetsnumret från Lantmäteriet finns i entréhallens namntavlor och i lägenhetsregister.
Förråden måste vara låsta. Olåst förråd kommer att låsas av styrelsen och kostnaden debiteras innehavaren.

FÖRSÄKRING

Din lägenhet behöver en hemförsäkring. Du behöver dock inte bostadsrättstillägg då föreningen tecknat detta skydd med Trygg Hansa. Tillägget gäller ytskikt och fast inredning. Här finns mer information om Trygg Hansas bostadsrättstillägg. Vad du ansvarar för i din lägenhet kan du läsa i våra stadgar.

GEMENSAM UTRUSTNING

Föreningen har ett hobbyrum i källaren vid trappa B. Där finns en snickarbänk och snickeriverktyg. Där står också en grovdammsugare som man kan låna. I utrymmet utanför återvinningsrummet står en magasinskärra som kan användas för transporter, dock endast inom fastigheten.

GÅRD OCH GRILLAR

En barnhörna med gungor finns på gården för de mindre barnen. Sommartid finns gemensamma utemöbler och grillar på både gården och våra två takterrasser som är tillgängliga för alla medlemmar.
Njut av fri sikt över takåsarna, kvällssol och havsutsikt med en trevlig middag! Vill man vara säker på att kunna utnyttja terrasserna går det bra att boka i förväg.
Grillarna på takterrasserna är gasolgrillar modell Klasen från IKEA. Läs igenom instruktionerna noga om det är första gången du använder grillen. Instruktionerna finns i fönstren till terrasserna och kan även läsas här.

HYRA UT I ANDRA HAND

Uthyrning eller upplåtelse, även utan hyra, av din bostadsrätt för självständigt användande kräver styrelsens skriftliga godkännande. Kontakta styrelsen i god tid om du vill upplåta i andra hand. I ansökan ska anges skäl till upplåtelsen, vilken period det gäller samt namn och personnummer på den som ska bo i lägenheten.

Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsupplåtelse, motsvarande 10 procent av ett prisbasbelopp räknat på helår (4760 SEK 2021). Avgiften finns av två skäl: Den ska täcka administrativa kostnader, samtidigt som en medlem försvinner under en period och inte kan bidra till föreningsarbetet.  Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns här.

Att hyra ut ett rum till en inneboende kräver inget tillstånd av styrelsen och är enligt våra stadgar tillåtet så länge det inte ”kan medföra olägenhet för föreningen eller annan medlem.”

Styrelsen har tagit fram riktlinjer för inneboende andrahandsuthyrning och airbnb. Läs riktlinjerna.

LÄGENHETERNAS YTTERDÖRRAR

Om du funderar på att byta dörr till en säkerhetsdörr kontakta först styrelsen då föreningen eftersträvar enhetliga dörrar i trapporna. Se även Policy trapphus.

NYCKLAR OCH TAGGAR

Alla nycklar du behöver ska säljaren förse dig med. Nycklar till garage, gårdsgång, källare, tvättstuga, vind administreras av styrelsen, men sådana ska du också få av säljaren. Ta kontakt med styrelsen om du blivit av med en sådan nyckel eller behöver fler nycklar. Ny huvudnyckel kostar 2021 300:– SEK.

NYHETSBREV

Styrelsen publicerar några gånger om året ett nyhetsbrev med aktuell information. Det sätts upp på anslagstavlor, skickas ut via e-post och finns också att läsa här på hemsidan.

RIKTLINJER TRAPPHUS

Riktlinjer
Vi ska behålla det tidstypiska från 1950-talet. Ett enhetligt utseende är värdehöjande för fastigheten, vi accepterar dock sådana avvikelser som redan införts.

Väggar
Vi behåller de målade väggarna där den nedre delen är simulerad (målad) travertin och den övre delen är enfärgad. Renovering ska göras varsamt.

Ytterdörrar i entréer med värmesluss
Vi behåller allt i original i trä och renoverar varsamt.

Lägenhetsdörr – utsida
De två varianter som redan finns hos oss får användas även fortsättningsvis.

Lägenhetsdörr – brevinkast eller brevlåda på väggen
Vi har tidigare accepterat båda varianterna enligt ovan. Fler externa brevlådor
ska inte monteras. Vid byte av dörr ska eventuella externa brevlådor tas bort.

Lägenhetsdörr – inåt- eller utgående
Alla originaldörrar är inåtgående – vi accepterar även utåtgående. Dörren måste hängas så att den öppnas mot trappen ner och att man vid utrymning neråt kommer att trycka igen dörren (alltså bibehållen möjlig utrymningsväg utan olägenhet för grannar).

Vad är tillåtet att ha i trapphuset?
Endast rollatorer, och i sådana fall ska de förvaras i utrymmet bredvid luftslussen på entréplanet.
Inte tillåtet (brandskyddskrav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap):
• Dörrmattor
• Barnvagnar, cyklar, lekredskap
• Växter, eller annan utsmyckning

RENOVERING

Planerar du renovering av badrum, kök eller vill ändra planlösning ska du ta kontakt med styrelsen innan du sätter igång. Enligt våra stadgar (43 §) får följande åtgärder inte företas utan styrelsens tillstånd:

  • ingrepp i bärande konstruktion
  • ändring av befintlig ledning för avlopp, värme eller vatten
  • annan väsentlig förändring av lägenheten

Observera att köksfläkt inte får anslutas till imkanal. Föreningen godkänner endast kolfilterfläkt.
För renovering av badrum, se badrum.

SBC

Fastigheten förvaltas av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Alla fel som inte är akuta ska anmälas till styrelsen@erikshus.se eller Brf Erikshus brevlåda i trapphall/entré Erikstorpsgatan 10 B. För reparationer i lägenheten ansvarar normalt den boende. Se föreningens stadgar www.erikshus.se/stadgar från paragraf 35 och framåt. VID AKUTA ELELR LIVSHOTANDE SKADOR – RING ALLTID 112.

SOPSORTERING

Glas, matavfall, metall och plast läggs i därför avsedda kärl i miljörummet, som du hittar i anslutning till garaget i källaren, trappa B. Kartonger och tidningar läggs i kärlen i anslutning till porten mot innergården. Föreningen beställer skräpcontainer två gånger om året, i september och i januari.
Elektronikavfall, lysrör, kemikalier med mera lämnas på Sysavs bemannade återvinningscentraler. Länk finns här.
Glödlampor, batterier och småelektronik som mobiltelefoner kan lämnas i behållare på Hemköp i Kronprinsen.
Renoveringsspill ansvarar du själv för bortforsling av. För vitvaror, kontakta styrelsen. Övrigt avfall slängs förpackat i sopnedkasten.

TRIVSELREGLER

Vi försöker ha så få regler som möjligt, använd ditt sunda förnuft. Ska du ha en större fest med hög musik eller planerar renoveringsarbeten så informera dina grannar i förväg genom att sätta upp en lapp på anslagstavlan i trapphuset. Undvik höga ljud inklusive egen tvättmaskin klockan 22.00–08.00. Högljudda renoveringsarbeten är tillåtna 08.00–20.00 vardagar samt 10.00–18.00 helgdagar, lördagar och söndagar.
Störs du av din granne, prata med vederbörande innan du går vidare till styrelsen. I allvarliga fall av upprepad störning där kontakt med boende i lägenhet eller ägare direkt inte haft effekt har styrelsen, efter varningsbrev, rätt att vidta åtgärder enligt föreningens stadgar 49 § Förverkandegrunder (tvångsförsäljning).

TV

Fastigheten har digital-TV via ComHem. Avgiften debiteras separat och är  (2021) inklusive bredband 190:– SEK i månaden per lägenhet.
Grundinställningar för installation av Digital-TV:
För att göra en korrekt kanalsökning krävs att du väljer rätt Nätverks-ID/Nätnummer. Värdena för Frekvens och Symbolhastighet ska inte ändras. Nätverks-ID/Nätnummer för din region Malmö är: 41003. För mer information, se ComHem.SE.

TVÄTTSTUGA

Varje lägenhet har en låskolv som monteras på tidsbrickan. Även denna nyckel ska du få av säljaren. Har du ingen kolv kan du inte boka tvättid. Kontakta styrelsen om du är av med låskolv eller nyckel. Tänk på att använda din tvättid eller sätta den på parkering, hålla dig inom uppsatta tider samt lämna tvättstugan ren och snygg till grannen som ska tvätta efter dig!

ÅRSREDOVISNING

Antingen du är medlem eller potentiell köpare av en lägenhet i föreningen är det inte fel att ha koll på föreningens ekonomi. Senaste årsredovisningen hittar du här.