År: 2015

Infobrev december 2015

Kom och träffa styrelsen! Har du frågor, förslag eller synpunkter när det gäller vår fastighet? Eller är du nyfiken på vad vi gör i styrelsen? Passa då på att träffa oss i styrelsen före varje styrelsemöte, 18.00–18.15 i styrelserummet i källaren B-trappan. Vi har möten följande måndagar fram till årsstämman: 7 december 2015, 11 januari, […]

Läs mer

Infoblad september 2015

Tre brevlådor har blivit en – enklare för dig Om du vill komma i kontakt med styrelsen via papper så gör du det via vår brevlåda i entréplanet, trappa B. Styrelsens brevlåda i källaren är borttagen. Förutom papper kan du alltid använda styrelsens e-postadress styrelsen@erikshus.se Även brevlådan för Cymko Fastighetsskötsel i källaren är borttagen. Vi […]

Läs mer

Infobrev juni 2015

Ändring av avgifter I en bostadsrättsförening är idén att varje medlem betalar kostnaderna för sin lägenhet. Det betyder bl a att våra avgifter varierar med ytan för att på så vis fördela exempelvis värmekostnader, sophämtning, vattenförbrukning och löpande underhåll. Allt är samlat i andelstalen som ger fördelningen av våra kostnader på respektive lägenhet. Vår fördelning […]

Läs mer