Mäklare och Intressenter

Här på hemsidan finns infobladnyheter, underhållsplan och stämmor med årsredovisning; renoveringar, senare och tidigare.

Här finns också information i Erikshus A – Ö om frågor som bilparkering, brandskydd, bredband, cykelparkering, ekonomi, föreningsstämma, förråd, försäkring, förvaltare, gård och takterrasser, lägenheternas ytterdörrar, månadsavgift, nycklar, renovering, SBC, sopsortering, trivselregler, TV samt tvättstuga.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Alla frågor och administration som rör andel, avgift, pant, storlek, ägare, överlåtelse och liknande hänvisas till SBC.

Postadress till SBC (dit originalhandlingar skickas) är:

Brf Erikshus
c/o SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 226
851 04 Sundsvall

Kontaktuppgifter till SBC:

Telefon: 040-622 67 70
E-post: kundtjanst@sbc.se
Mobil/växel: 0771-722 722
Besöksadress: Masttorget 6 i Malmö

ANDELSÄGANDE

Endast makar/sambor har laglig rätt att förvärva/äga lägenhet ihop. Styrelsen kan neka andra konstellationer, exempelvis föräldrar–barn. Detta avgörs från fall till fall.

FAQ

Får man senare «överlåta/sälja» lägenheten till sitt barn?
Ja, om man har bott i den tidigare hindrar vi ingen försäljning till barn. Se Brf Erikshus stadgar från 2018.

Får man bygga om lokaler till bostäder?
Nej. Ombyggnationer önskas inte av föreningen.

Får man hyra ut till egna barn?
Man ska själv ha bott i lägenheten sedan tidigare. Det finns begränsande villkor om andrahandsuthyrning/upplåtelse i andrahand.

Får man hyra ut till någon annan under viss tid?
Se andrahandsuthyrning/upplåtelse i andrahand.

Får man låta installera en liten tvättmaskin i dusch/toalett?
Ja, om det finns plats och det godkänns av godkänd/våtrum/säker vatten-montör och styrelsen.

Är det planerat att byta fönster i fastigheten?
Översyn på fönstren kommer göras 2020-2023. Se vidare underhållsplan.

Låter man byta toalettstolar själv eller ska föreningen informeras?
Godkända hantverkare.

Får man byta till godkänd golvbrunn (och ska det dokumenteras) när man gör vid i duschrum?
Måste dokumenteras och göras efter speciell policy; efter relining, fås av styrelsen.

Får man byta duschkabin själv?
Ja, men det måste uföras fackmannamässigt och alla större ingrepp/renoveringar måste godkännas av styrelsen.

Har det nyligen skett någon avgiftsförändring eller finns det några sådana inplanerade?
De senaste åren har avgifterna höjts med 1–2 procent årligen och styrelsen räknar med liknande höjningar de närmaste åren. Senaste höjningen, 1 januari 2019, var på 1 procent.

Äger ni marken till fastigheten?
Ja marken är friköpt vilket ytterligare bidrar till våra låga avgifter då vi ej betalar till kommunen för en så kallad tomträtt.

Finns det några obligatoriska tillägg till avgiften?
TV och bredband, för närvarande 190 SEK/månad och lägenhet.
Annars ingår bland annat; värme, varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten.

Utöver årsavgifter tar föreningen ut följande avgifter:

  • avgift för upplåtelse i andrahand 10 % av prisbasbeloppet
  • överlåtelseavgift på 1138 SEK
  • pantsättningsavgift, 455 SEK per pantsättning/kreditnr.
  • avgifter för fordonsplatser

Dessa belopp ändras med gällande års prisbasbelopp.

Godkänner BRF Erikshus juridisk person som medlem?
Juridisk person kan förvärva bostadsrätt till lokaler men inte till lägenheter.

Hur lång är kön till en parkeringsplats i dagsläget?
Vi har 14 garageplatser samt 3 p-platser på gatan. Vanligtvis står det 3-4 medlemmar på kö till dessa och kötiden är svår att uppskatta.

Sker syn vid överlåtelse av lägenhet, bokar ni själva in denna i så fall?
Ja, syn sker, oftast vid visning.

Hur godkänner ny medlem er GDPR / Integritetspolicy?
GDPR blanketten för påskrift finns här

Skickar vi medlemsansökan direkt till SBC?
Ja, se adress ovan, ny medlem behöver även informeras om GDPR.