Mäklare och intressenter

Besök startsidan om  du vill ha information om BRF s nyhetsbrev från styrelsen nyheter, underhållsplan, stadgar samt stämmor med årsredovisning.
Här finns också nyttig information i A – Ö om frågor som bilparkering, brandskydd, bredband, cykelparkering, ekonomi, föreningsstämma, förråd, försäkring, förvaltare, gård och takterrasser, lägenheternas ytterdörrar, månadsavgift, nycklar, renovering, SBC, sopsortering, trivselregler, TV samt tvättstuga.
Eltejp
Vi har problem med låsen på våra portar eftersom många mäklare använder eltejp eller annan tejp för att hålla ytterdörren öppen. Styrelsen har nu beslutat att det är förbjudet. Ni får kanske hämta spekulanterna vid porten.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Alla frågor och administration som rör andel, avgift, pant, storlek, ägare, överlåtelse och liknande hänvisas till SBC.

Postadress till SBC (dit originalhandlingar skickas som till exempel medlemsansökan):

Brf Erikshus
SBCID 1763
c/o SBC
Box 5
85102 Sundsvall

Kontaktuppgifter till SBC i Malmö:

Telefon: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se
Webbsida för kundtjänst i Malmö
Besöksadress: Pilgatan 13 i Malmö

ANDELSÄGANDE

Endast makar/sambor har laglig rätt att förvärva/äga lägenhet ihop. Styrelsen kan neka andra konstellationer, exempelvis föräldrar–barn. Detta avgörs från fall till fall.

FAQ

Får man senare «överlåta/sälja» lägenheten till sitt barn?
Ja, om man har bott i den tidigare hindrar vi ingen försäljning till barn. Se Brf Erikshus stadgar från 2018.

Får man bygga om lokaler till bostäder?
Nej. Ombyggnationer önskas inte av föreningen.

Får man hyra ut till egna barn?
Man ska själv ha bott i lägenheten sedan tidigare. Det finns begränsande villkor om andrahandsuthyrning/upplåtelse i andrahand.

Får man hyra ut till någon annan under viss tid?
Se andrahandsuthyrning/upplåtelse i andrahand i A-Ö-

Får man låta installera en liten tvättmaskin i dusch/toalett?
Ja, om det finns plats och det godkänns av godkänd/våtrum/säker vatten-montör och styrelsen.

Är det planerat att byta fönster i fastigheten?
Fönsterbyte utfördes vår/sommar 2021.

Låter man byta toalettstolar själv eller ska föreningen informeras?
Ska göras av godkänd hantverkare. Styrelsen behöver inte informeras.

Får man byta till godkänd golvbrunn (och ska det dokumenteras) när man gör vid i duschrum?
Måste dokumenteras och göras enligt följande instruktioner.

Får man byta duschkabin själv?
Ja, men det måste utföras fackmannamässigt och alla större ingrepp/renoveringar måste godkännas av styrelsen.

Har det nyligen skett någon avgiftsförändring eller finns det några sådana inplanerade?
De senaste åren har avgifterna höjts med 1–2 procent årligen och styrelsen räknar med liknande höjningar de närmaste åren. Senaste höjningen, 1 januari 2022, var på 2 procent.

Äger ni marken till fastigheten?
Ja marken är friköpt vilket ytterligare bidrar till våra låga avgifter då vi ej betalar till kommunen för en så kallad tomträtt.

Finns det några obligatoriska tillägg till avgiften?
TV och bredband, 190 SEK/månad och lägenhet (2021)
Annars ingår bland annat; värme, varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten.

Utöver årsavgifter tar föreningen ut följande avgifter 2022:

  • avgift för upplåtelse i andrahand på 10 % av prisbasbeloppet. (4 830 SEK)
  • överlåtelseavgift på 2,5% av prisbasbeloppet (1 207 SEK)
  • pantsättningsavgift på 1% av prisbasbeloppet (483 SEK per pantsättning/kreditnr.)
  • avgifter för fordonsplatser
  • abonnemangsavgift och administrativ avgift för gemensam el, totalt 133 SEK per månad. Elkostnaden debiteras en gång per kvartal efter varje bostads och lokals faktiska förbrukning.

Dessa belopp, undantaget det för gemensam el, ändras med gällande års prisbasbelopp.

Godkänner BRF Erikshus juridisk person som medlem?
Juridisk person kan förvärva bostadsrätt till lokaler men inte till lägenheter.

Hur lång är kön till en parkeringsplats i dagsläget?
Vi har 14 garageplatser samt 3 p-platser på gatan. Det tar minst tre år för den som anmäler sig att få en plats, då kölistan 2021 består av ett tiotal medlemmar och lokalinnehavare.

Sker syn vid överlåtelse av lägenhet, bokar ni själva in denna i så fall?
Nej, styrelsen gör normalt sett ingen syn vid överlåtelse.

Skickar vi medlemsansökan direkt till SBC?
Ja, se adress ovan.