Månad: december 2019

Henriks historia december 2019

Kollektivhus. Ett sådant var Tuppen med sina två omgivande lägre huskroppar på Tessins väg. Kollektivhus-idén kom på̊ 1930-talet från den socialdemokratiska rörelsen med makarna Myrdal i spetsen. För Tuppen blev det ändå privata byggherrar, huset stod färdigt 1951. Idén var att skapa en ny boendeform som skulle befria kvinnan från hemarbete så hon kunde komma […]

Läs mer