Månad: april 2017

Infoblad april 2017

ÅTERVINNING Medlemmarna har fått beröm från gamla IL, sedan mars 2017 Stena Recycling; för att vi blivit bättre på att sortera rätt samt platta ut kartonger.
Däremot önskar de att vi lämnar plats och inte ställer någon cykel direkt framför portens handtag/hasp/lina så underlättar vi för hämtning av återvinningskärlen. DÖRRAR & LÅS Utomstående har vid tillfällen […]

Läs mer