Integritetspolicy

Integritetspolicy Erikshus 2018-08-12

Brf Erikshus, 716438-4757 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och våra skyldigheter följer enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Erikshus värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Erikshus målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss. De personuppgifter som vi behandlar är:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Personnummer
  • E-postadresser.
  • Telefonnummer
  • Mobiltelefonnummer

Erikshus strävan är att inte registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför en stämma att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan användas för:

  • Att, enligt lag, föra lägenhetsförteckning och medlemsförteckning.
  • Att föra nyckelregister över utlämnade nycklar till gemensamma utrymmen.
  • Att underhålla föreningens interna medlems- och kontaktlistor som används i styrelsens dagliga arbete, exempelvis vid direktkontakt med medlemmen eller vid entreprenadarbete där hantverkare behöver komma i kontakt med medlemmen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar följer vi vissa rutiner för att bibehålla en god säkerhet och radera data som vi inte längre nyttjar, vidare är tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Personuppgifterna sparas så länge de är nödvändiga.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att gratis, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till styrelsen, begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter samt rätten att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Erikshus vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Erikshus förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress eller namn, vänligen meddela styrelsen detta.

Ändringar i Integritetspolicy
Erikshus förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på föreningens hemsida.

Cookies för utveckling av vår hemsida

För att vi ska kunna förbättra och utveckla vår hemsida spårar vi data med Cookies, även kallat kakor. Detta är en grundläggande funktion för att kunna effektivisera hemsidor, vill du veta om cookies eller effektiva hemsidor kan du kontakta www.effektivahemsidor.se som gett vägledning i vårt arbete med denna hemsida.

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på webbplatsen.

Gör du några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i cookien. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar. Istället är det cookien som meddelar webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts.

Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla cookien ut mot en ny i din dator. Cookies används alltså av praktiska skäl för att underlätta för dig som besöker en viss webbplats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.-

Lag om cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Erikshus kan du i första hand vända dig till styrelsen per e-post: styrelsen@erikshus.se.