Integritetspolicy

Integritetspolicy Erikshus 2018–08–12, uppdaterad 2020–07–05

Brf Erikshus, 716438-4757 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och våra skyldigheter följer enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss. De personuppgifter som vi behandlar är:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Personnummer
  • E-postadresser
  • Telefonnummer
  • Mobiltelefonnummer

Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan användas för:

  • Att, enligt lag, föra lägenhetsförteckning och medlemsförteckning
  • Att föra nyckelregister över utlämnade nycklar till gemensamma utrymmen
  • Att underhålla föreningens interna medlems- och kontaktlistor som används i styrelsens dagliga arbete, exempelvis vid direktkontakt med medlemmen eller vid entreprenadarbete där hantverkare behöver komma i kontakt med medlemmen

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att skydda de personuppgifter vi behandlar har vi rutiner för att bibehålla  god säkerhet och vi raderar data som vi inte längre nyttjar.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Personuppgifterna sparas så länge de är nödvändiga.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Som registrerad har du enligt dataskyddsförordningen ett antal rättigheter. Dessa rättigheter innebär i korthet att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade.
Vill du ha tillgång till dina personuppgifter, eller korrigera eller radera uppgift ska du ta kontakt med styrelsen.

Erikshus vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Erikshus förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress eller namn, vänligen meddela styrelsen detta.

Cookies för utveckling av vår hemsida

För att vi ska kunna förbättra och utveckla vår hemsida spårar vi data med cookies, även kallat kakor. Detta är en grundläggande funktion för att kunna effektivisera hemsidor, vill du veta om cookies eller effektiva hemsidor kan du kontakta www.effektivahemsidor.se som gett vägledning i vårt arbete med denna hemsida.

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på webbplatsen.

Lag om cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Erikshus kan du i första hand vända dig till styrelsen per e-post: styrelsen@erikshus.se.