År: 2019

Henriks historia december 2019

Kollektivhus. Ett sådant var Tuppen med sina två omgivande lägre huskroppar på Tessins väg. Kollektivhus-idén kom på̊ 1930-talet från den socialdemokratiska rörelsen med makarna Myrdal i spetsen. För Tuppen blev det ändå privata byggherrar, huset stod färdigt 1951. Idén var att skapa en ny boendeform som skulle befria kvinnan från hemarbete så hon kunde komma […]

Läs mer

Infoblad juni 2019

Juni månads infoblad handlar mycket om övergången till gemensam el, och hur ditt nya elpris beräknas.
Vi informerar också om hur du kan öka hastigheten på ditt bredband, och om vad som beslutades på årsstämman.
Henriks historia handlar om Nazitysklands spionlägenhet i Malmö, som låg på Ribersborg.

Läs mer