Styrelsen

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Erikshus 2020/21 består av fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

  • Martin Thörnquist, ordförande, 0708 191868
  • Ingrid Svensson Rogius, kassör samt brandskydd, 0725 645062
  • Jonas Gruvö, sekreterare och informationsansvarig, 0705 755871
  • Dan Jansson,  ledamot, ansvarig tekniskt i fastigheten, 0739 188333
  • Olof Cederqvist, suppleant, ansvarig tekniskt i fastigheten
  • Ulla Alvinberg, suppleant

E-post: styrelsen@erikshus.se

FRÅGOR TILL  STYRELSEN ställs i första hand via e-post till styrelsen@erikshus.se eller direkt till Jonas Gruvö, 0705 755871.