Styrelsen

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Erikshus 2022/23 består av sex ordinarie ledamöter. Tre ledamöter är valda på två år och tre på ett år.

  • Hans Österberg, ordförande, 070 999 91 66 (två år)
  • Ingrid Svensson Rogius, kassör samt brandskydd, 072 564 50 62 (två år)
  • Lawin Osman, sekreterare och information, 073 408 62 07 (ett år)
  • Roland Levin, teknisk ansvarig för fastigheten, 070 608 37 77 (två år)
  • Dan Jansson, ledamot och information,  073 918 83 33 (ett år)
  • Thomas Jönsson, ledamot, 070 297 51 32 (ett år)

E-post: styrelsen@erikshus.se

FRÅGOR TILL  STYRELSEN ställs i första hand via e-post till styrelsen@erikshus.se eller direkt till Hans Österberg, 070 999 91 66 och Lawin Osman, 073 408 62 07.