Styrelsen

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Erikshus 2021/22 består av sex ordinarie ledamöter.

  • Hans Österberg, ordförande, 070 999 91 66
  • Ingrid Svenson Rogius, kassör samt brandskydd, 072 564 50 62
  • Lawin Osman, sekreterare och informationsansvarig, 073 408 62 07
  • Roland Levin, teknisk ansvarig för fastigheten, 070 608 37 77
  • Dan Jansson,  ledamot,  073 918 83 33
  • Thomas Jönsson, 070 297 51 32

E-post: styrelsen@erikshus.se

FRÅGOR TILL  STYRELSEN ställs i första hand via e-post till styrelsen@erikshus.se eller direkt till Hans Österberg, 070 999 91 66 och Lawin Osman, 073 408 62 07