Månad: mars 2016

Infoblad mars 2016

Medlemsavgifter höjs med 2% Avgifter för bostadsrätter höjs 1 april med 2 %. Vi följer därmed den plan som presenterades på extrastämman januari 2014. Hyresavgifter påverkas inte. Relining av avlopp Projektet är i full gång. Redan första veckan noterades att det var hög tid då en stam hade en 1,5 m lång spricka.  Och det […]

Läs mer