Månad: december 2018

Infoblad december 2018

I december månads nyhetsbrev berättar vi bland annat om att föreningen nu finns som grupp på Facebook.
Vi skriver också om våra badrum, och uppmanar dem som har badrum äldre än 1998 att renovera dem.
Henriks historia handlar om funkishusen närmast Turbinen.

Läs mer