Underhållsplan

Underhållsplanen är ett viktigt styrdokument för styrelsen som används för att planera större arbeten eller investeringar i fastigheten. Men underhållsplanen är inte bara viktig för styrelsen utan också minst lika viktig för alla medlemmar, eller potentiella medlemmar som tillsammans äger fastigheten.

Den första versionen av underhållsplanen togs fram år 2008 och underhållsplanen revideras vart femte år.

2022 gjordes en uppdaterad underhållsplan som även innehåller en bedömning av fastighetens olika delar:
Uppdaterad underhållsplan 2022–2051

Underhållsplanen är ett levande dokument och uppdateras efter rådande omständigheter och behov. Vissa åtgärder i planen kan komma att tidigareläggas, samtidigt kan vissa åtgärder komma att senareläggas. Oavsett så är det viktigt både för medlemmar och potentiella medlemmar att känna till vad som är gjort och vad som planeras i fastigheten.

Sedan 2009 har bland annat följande investeringar/underhåll genomförts i fastigheten:

 • Totalrenovering av hyreslokal (frisör)
 • Byte av yttertak
 • Byggnation av två takterrasser på sjunde våningen (högst upp) med utemöbler och grill för medlemmar
 • Installation av ventilationsanläggning i hyreslokaler
 • Byte av tappvattenstammar
 • Installation av nytt styrsystem för fjärrvärme, garageventilation och varmvatten
 • Installation av brandvarnare i allmänna utrymmen
 • Renovering av entrédörrar, rabatter och lekhörna på gården
 • Byte av portar till garage och gång mot innergården
 • Renovering av avloppsstammar (relining)
 • Byte till rörelsestyrd LED-belysning i trapphus och källare
 • Byte av takplåtar
 • Byte av plattor på trottoaren
 • Modernisering av Sverigehälsans ventilationssystem för att få det godkänt
 • Byte av samtliga fönster i lägenheter och lokaler