Infoblad mars 2016

Medlemsavgifter höjs med 2%

Avgifter för bostadsrätter höjs 1 april med 2 %. Vi följer därmed den plan som presenterades på extrastämman januari 2014. Hyresavgifter påverkas inte.

Relining av avlopp

Projektet är i full gång. Redan första veckan noterades att det var hög tid då en stam hade en 1,5 m lång spricka.  Och det har blivit mer komplicerat också genom att man blivit tvungen att göra hål i väggar för att

komma åt vissa stammar. Hur detta regleras rent ekonomiskt är inte helt klart än, styrelsen har kontaktat både jurister och våra revisorer.

Däckspump

På anslagstavlor ges information om att vi installerat en däckspump för alla att använda. Den sitter precis innanför garageporten. I en låda där finns munstycken för båe cykel- och bildäck, samt ett munstycke för

att blåsa rent. Glöm inte att stänga av pumpen efter användning, den bullrar ordentligt!

Dörrkilar

För att göra livet lite enklare när vi har mycket att bära in & ut har vi köpt in dörrkilar som vi lagt invid alla dörrar som stänger sig själv. Det gäller båda dörrarna vid entréer, uppe vinden, i källaren och i hissar. Vänligen, låt dessa dörrkilar få ligga kvar på lämpligt vis!

Avstängningsventiler för tappvatten

Vi skrev tidigare att dessa ventiler behöver motioneras, öppna& stänga dem, några gånger om året. Annars kommer ventilerna på grund av partiklar i vattnet inte att hålla tätt r du väl behöver stänga av. Nu vet vi också, pga reliningprojektet, att öppning efter stängning kan frigöra dessa partiklar som sedan kan sätta igen en vattenblandare. Och då måste den plockas isär och rengöras.

Lås på förråden

Vi vill upprepa: Du måste ha lås på båda dina förråd, källare som vind, oavsett om du använder dem eller inte. Annars finns risk att någon annan ställer in möbler eller andra saker där som du inte önskar. Ett annat

skäl är att du ansvarar för att det inte finns brandfarliga produkter i dina förråd.

Containern

Den hade vi på plats en helg i mitten av januari. Och den fylldes snabbt! Tack alla för att ni enbart slängde tillåtna saker, det blev ingen extradebitering.

Lokal 49, bottenvåningen i A-trappen ut mot gatan

Ny hyresgäst fr o m februari är Leif Strand som kommer ha läkarpraktik där. Leif känner vi sedan många år från Sverigehälsan.

Bra att känna till stadgarna – Fackmannamässigt

Ordet fackmannamässigtfinns på två ställen i våra stadgar:

35 § Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat: ”..ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt..

43 § Förändring i lägenhet

Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Installationer för elektricitet och vatten är viktigast i detta sammanhang. Inför ombyggnad kontaktar du styrelsen för råd. Som exempel, vi kräver Säker Vatteninstallation som är en installation utförd enligt gällande installationsregler, av legitimerade montörer och arbetsledare anställda i ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.

Bra att känna till stadgarna Andelsägande

6 § Andelsägande

Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas.

Kom och träffa styrelsen!

Har du frågor, förslag eller synpunkter när det gäller vår fastighet? Inte så många har ännu tagit chansen att träffa styrelsen men två tillfällen finns kvar detta år, 4 april och 9 maj. Välkommen 18.0018.15 till styrelserummet i källaren B-trappan!

Årsstämma 2016

Kom ihåg kvällen tisdag 17 maj 2016 för årsstämman!

Kronprinsen

Förr handlade det om Kronprinsens husarregemente, grundat 1757, nedlagt 1927. Regementet fick detta namn 1822, och då avsågs kronprins Oscar, sedermera Oscar I. 1860 bytte man namn till Husarregementet Konung Karl XV men det blev återigen Kronprinsens 1882 då Gustav Adolf föddes, sedermera kung Gustaf VI Adolf.

Till Malmö kom regementet 1897. Den stora regementsbyggnaden i korsningen Regementsgatan-Mariedalsvägen stod kvar till 1960. Äldre medlemmar i föreningen kan säkert komma ihåg det ståtliga huset som under 1950-talet hade helt annan verksamhet, bl a en bilverkstad, se fotot. En annan byggnad som förknippas med detta regemente är envåningshuset på Drottningtorget, då ridhus. Och Limhamnsfältet var övningsområde.