Infoblad april 2017

ÅTERVINNING

Medlemmarna har fått beröm från gamla IL, sedan mars 2017 Stena Recycling; för att vi blivit bättre på att sortera rätt samt platta ut kartonger.
Däremot önskar de att vi lämnar plats och inte ställer någon cykel direkt framför portens handtag/hasp/lina så underlättar vi för hämtning av återvinningskärlen.

DÖRRAR & LÅS

Utomstående har vid tillfällen tagit sig in i trapphuset. Styrelsen har kontaktat polisen samt minskat möjligheten för obehöriga att ta sig in i fastigheten genom att ta bort nycklar från ytterdörrarna och ersätta dessa med taggar som nästan alla medlemmar kvitterat ut. Koden fortsätter att fungera, men om den kommer ”i omlopp” har styrelsen redan tagit in offert för porttelefon. Den automatiska dörrstängningen i trappa 10 A är bortkopplad för att utomstående inte ska lockas ta sig in medan dörren står på glänt.

TAKTERRASSERNA

För att endast medlemmar ska kunna använda takterrasserna har vi satt lås på takterrasserena. Det är samma lås och nycklar som till hissar, källare & vindar.

MOTIONERA!

Medlem som vill att motion ska med på årsstämman onsdag 17 maj 2017 måste lämna den i styrelsens brevlåda eller via styrelsen@erikshus.se senast onsdag 12 april 2017.

UTOMHUS

Som alla kan se har trädet fällts på Erikstorpsgatan 10 B. Stammen var rutten och det var risk för att trädet skulle blåst omkull. Det är kommunens mark och det verkar dröja innan trädet ersätts, eventuellt med buskage.

VÄXTER & GRÖNSKA

På föreningens mark har delar av styrelsen köpt in och satt nya spireor. Makarna Dijkstra har planterat och rensat i stora rabatten på gården vilket vi är mycket tacksamma för.

RELINING

Återlämning av lägenhetsnycklar kommer att ske efter slutbesiktning för reliningen. Datum för detta kan bara lämnas av Proline.

 

Styrelsen Brf Erikshus, måndag 10 april 2017

 

Henriks historia – närmsta biografen

Närmsta biograf från vårt hus? Saga låg på Regementsgatan där idag Netto-butiken ligger. Saga invigdes 1959, stängdes 1974. En liknande historia har den näst-närmaste biografen, Fontänen, som låg invid Fridhemstorget där det idag finns en Apple-butik. Invigdes 1957 men höll ut lite längre än Saga, till 1985. Och värt att känna till, den svenska filmhistorien började i Malmö. Vid den stora Industri- och Slöjdutställningen 1896 visades film för första gången i Sverige. Omkring trettio tusen personer lär ha sett det ”kinematografiska miraklet” under de tre månader utställningen pågick. En stenskulptur har rests på platsen för denna filmhistoriska händelse, i kanten av Pilstorpsparken nära Helmfeltsgatan 7.