Infoblad för januari 2018

Stämmor

Stämmor Vi kommer att hålla extrastämma tisdag 17 april 2018 för att ta ett första beslut för att uppdatera våra stadgar så att de följer den nya lagen för ekonomiska föreningar. Uppdateringar kommer också att göras så att vi håller oss så nära Bostadsrätternas mönsterstadgar som möjligt. Ordinarie stämma hålls torsdag 17 maj 2018.
Båda stämmorna kommer att hållas hos Sverigehälsan på Nils Forsbergs plats.

Cykelrensning

De cyklar som fortfarande har kvar sin märkning (det vita presentsnöret) kommer att transporteras bort och säljas den 31:e januari. Gå ned och plocka av snöret på din cykel om du inte redan gjort det.

Mangelrummet

Det finns nu en duschkabin uppställd i mangelrummet för att underlätta för dem som renoverar sitt badrum. Alla som har ett badrum som inte renoverats sen den stora gemensamma renoveringen på 90-talet uppmanas att dra nytta av detta och renovera sitt badrum.

Dushkabinen kommer att vara på plats i 1-2 år om inget annat bestäms. Styrelsen tar tacksamt emot förslag på vad mangelrummet skall användas till på längre sikt. Skriv in till styrelsen@erikshus.se eller lämna brev i styrelsebrevlådan i trappa B.

Ny belysning i trapphusen

De gamla lamporna i trapphuset sjöng på sista versen, vilket ledde till ökande servicekostnader och ett ständigt blinkande. Vi gav Total EL i uppdrag att byta till modernare energisnåla lampor med rörelsesensorer som ska ge oss både lägre el- och service-kostnader. Utöver att vi nu har bättre fungerande belysning beräknas investeringen ha betalat tillbaka sig på 6-7 år.

Lite trevlig statistik

Här är lite statistik från https://www.allabrf.se/brf-erikshus-malmo

Pris per m²
•Prisnivån i föreningen är 56% högre än medelvärdet i Malmö. En jämförelsebostad (65m²) i normalt skick värderas till ca 2.8 till 3.8 MSEK

Avgift per m²
•Föreningen har 17% lägre månadsavgift än medelvärdet i Malmö. Nivån motsvarar 2746 SEK i månadsavgift för en jämförelsebostad (65m²)

Lån per m²
•Föreningslån är medlemmarnas gemensamma skuld i bostadsrättsföreningen. Föreningen har 69% lägre lån än medelvärdet i Malmö

Erikshus Bibliotek

Det 1 år sedan vi följde Olles idé och inrättade ett bibliotek vid tvättstugan. Det finns nu 47 böcker, 49 dvd/blueray-filmer, 15 ljud-böcker samt 46 magasin. Låna gärna och lämna nytt om ni vill dela med er av något.