Infoblad augusti 2019

24 augusti städar vi vår fastighet
Lördag 24 augusti är det dags för höststädning. Vi samlas på gården 11.00 för att fördela uppgifterna. Om vädret tillåter grillar vi korv och tar något att dricka nere på gården när vi är klara, vid 14-tiden. Separat inbjudan kommer veckan innan.

Garaget kommer att städas måndag 26 augusti 7–12. De som har garageplats har fått separat information om detta.

Container beställd från 23 augusti
I samband med städhelgen har vi beställt container från fredag eftermiddag 23/8 till måndag morgon 26/8. Som vanligt är det förbjudet att bland annat kasta elektronik och hushållsavfall. Information om kod till hänglåsen och om vad som inte får kastas kommer att sättas upp på anslagstavlorna i entréerna.

Nu har alla billigare el
Övergången till gemensam el 24 juni gick helt enligt plan. Med facit i hand var det tur att vi gjorde detta. Huvudledningen till elcentralen var nämligen svårt fuktskadad efter översvämningen 2014 och kunde när som helst kortslutits och antänts, med i värsta fall en storbrand som följd.

Investeringen var knappt 200 000 SEK och årliga besparingen drygt 100 000 SEK, räknat på en snittförbrukning av 2500 kWh/hushåll och år.

Ni har alla fått brev från Eon om nya avgifter för elnät. Från första juli skulle abonnemangsavgiften höjts med 16,25 SEK per månad till 181,25 SEK och elöverföringsavgiften (inklusive energiskatt) från 111,075 öre/kWh till 117,975/kWh.

Detta gäller inte oss. Vår elöverföringsavgift är 51,424 öre/kWh (inklusive energiskatt), alltså mindre än hälften mot tidigare. Abonnemangsavgiften och administrativa avgiften är totalt 133 SEK/månad.

Vi kan dock räkna med en höjning av vårt abonnemang vi årsskiftet, men oavsett det kommer vi alltid att betala mindre för vår elförbrukning än de som har separata abonnemang.

Som tidigare meddelats debiteras de fasta avgifterna (abonnemangs-  och administrativ avgift) i förskott, medan kostnaden för förbrukning debiteras kvartalsvis i efterskott.

Mangelrummet blir förråd och duschrum
Årsstämman sade nej till förslaget om att göra om det tidigare mangelrummet till bastu. Då utrymmet var på väg att bli en avstjälpningsplats har styrelsen bytt lås till rummet. Vår tanke är att utrymmet ska användas som förråd för bland annat våra grillar och utemöbler.

Dessutom kan medlem som har något skrymmande att kasta använda utrymmet i väntan på container. Den som renoverar badrum kan också självklart utnyttja duschen.

Ta kontakt med styrelsen om du behöver tillgång till utrymmet!

Medlem som vill att rummet används till annat ändamål är välkommen att lämna in motion till nästa årsstämma.

Slut med kolgrillar på terrasserna
Efter påpekande från Räddningstjänst Syd är det förbud mot grillning med briketter eller kol på våra terrasser. För att våra medlemmar ändå ska kunna grilla har styrelsen köpt in gasolgrillar och avlastningsbord (IKEA Klasen) samt gasolflaskor.

Alla är välkomna att grilla, men läs instruktionerna noga! Gasol kan också vara brandfarligt. I trapphusen utanför terrasserna finns tre manualer – en sammanfattning som styrelsen sammanställt, samt två från IKEA.

Samtycke till GDPR
Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, innebär att du som medlem måste ge samtycke till att föreningen lagrar uppgifter som rör dig, bland dem din e-postadress, vad du betalade för din lägenhet, ditt mobilnummer, din tidigare adress, hur många och vilka nyckar du har till din bostad samt om du hyr eller hyrt ut din bostad i andra hand.

Styrelsen kommer inom kort att dela ut blankett för påskrift om samtycket. Den som inte skriver på och lämnar in blanketten till styrelsen riskerar att i fortsättningen missa väsentlig information som rör föreningen.

Jonas Gruvö
För styrelsen Brf Erikshus
Juli 2019