Vinds- och källarförråd

Vi har förråd både på vinden och i källaren som hör till medlemmarnas lägenheter. Det är viktigt för trivsel och säkerhet att du har dina prylar inne i förråden.