Henriks historia december 2019

Kollektivhus. Ett sådant var Tuppen med sina två omgivande lägre huskroppar på Tessins väg. Kollektivhus-idén kom på̊ 1930-talet från den socialdemokratiska rörelsen med makarna Myrdal i spetsen. För Tuppen blev det ändå privata byggherrar, huset stod färdigt 1951.
Idén var att skapa en ny boendeform som skulle befria kvinnan från hemarbete så hon kunde komma ut i arbetslivet. Därför fanns restaurang, tvätteri, daghem med mera i huset.
Och lägenheterna hade enbart kokvrå eftersom måltiderna skulle ätas i någon av byggnadens restaurangmatsalar. Men de som flyttade in var i många fall bara intresserade av bostad istället för det speciella boende som kollektivhuset erbjöd. Därför kom huset inte att fungera som det var tänkt och 1978 byggdes det om till servicehem. Tuppen står ut i gaturummet med sitt pyramidtak, gröna putsfasad och de individuella, lekfulla fönsterformerna.