Infobrev juni 2015

Ändring av avgifter

I en bostadsrättsförening är idén att varje medlem betalar kostnaderna för sin lägenhet.

Det betyder bl a att våra avgifter varierar med ytan för att på så vis fördela exempelvis värmekostnader, sophämtning, vattenförbrukning och löpande underhåll. Allt är samlat i

andelstalen som ger fördelningen av våra kostnader på respektive lägenhet. Vår fördelning kommer rakt av från den tid huset var hyresfastighet inom kommunala MKB.

Andra kostnader är lika för alla, oavsett andelstal och lägenhetsyta, och kan därför fördelas så, enligt de nya stadgarna. Vi inför därför separat debitering av TV och bredband från 1 juli 2015.

Samtidigt sänker vi avgifterna med 7,7 procent vilket motsvarar just vad TV och bredband kostar totalt för föreningens medlemmar. Att fördela kostnader för TV och bredband per lägenhet är det

korrekta sättet eftersom ComHem debiterar per lägenhet och de nya stadgarna ger oss denna möjlighet.

Avgiften för TV och bredband blir 190 SEK i månaden och kommer att redovisas som en egen post på fakturan. 190 SEK i månaden är ett mycket bra pris, det finns ingen leverantör som erbjuder fri surf med denna hastighet för under 300 SEK

i månaden, och då är det bara priset för bredband. I våra abonnemang ingår även kabel-TV. För en majoritet av våra medlemmar kommer detta att innebära en sänkning av den totala avgiften.

För våra lokalmedlemmar sker ingen ändring. De kan heller inte få bredband via vårt gruppavtal med ComHem som bara gäller boende. Lokalmedlemmar måste själva köpa in

bredband från ComHem eller annan leverantör.

Avgift andrahandsuthyrning

Föreningen kommer i fortsättningen att ta ut en avgift vid uthyrning i andra hand, något som inte var möjligt med de gamla stadgarna, men som en ändring i bostadsrättslagen möjliggör sedan juli 2014.

Avgiften är 10 procent av ett prisbasbelopp, beräknat på helår (4450 SEK 2015). Skälen är att den ska täcka merarbete när det gäller administration samt att medlem som försvinner under en period inte kan bidra till föreningsarbetet.

Som tidigare gäller att begäran om uthyrning ska vara skriftlig. I ansökan ska anges skäl till uthyrningen, period samt namn och personnummer på den som ska hyra lägenheten.

Planerat underhåll

Föreningen har två större underhållsarbeten under hösten 2015, relining samt byte av fasad på lågdelen av vårt hus.

Reliningen avser avloppsstammarna, som är i dåligt skick.

Fasaden i markplan runt lågdelen består av travertin och behöver åtgärdas. Antingen kommer all travertin att bytas, eller så åtgärdas endast de skadade partierna. Kostnader

och konsekvenser får avgöra beslutet.

Intressant att känna till är att travertin bryts framförallt i Italien, sitter där på fina byggnader som Colosseum och Sankt Peterskyrkan. Travertin kommer från kalkhaltiga källor,

den är porös och innehåller hålrum efter växtdelar,som varit ingjutna i stenmassan, men senare multnat bort. Väggarna i våra trapphus är målade för att efterlikna travertin.

Riktig travertin är dyr, den målade är en billig variant, och bara för inomhusbruk.

Nya stadgar och ny styrelse

Vår nya styrelse består av (med roller som bestämdes på det konstituerandestyrelsemötet efter stämman):

Ordinarie ledamöter:

Omval. Martin Thörnquist (ordförande), Jonas Gruvö (sekreterare)

Nyval. Henrik Nerman (kassör), Olle Cederqvist (ledamot)

Suppleanter:

Omval. Peter Dijkstra

Nyval. Ingrid Svensson Rogius

Fredrik Luttropp (kassör) och Olle Cederqvist (suppleant, nu ledamot) avgick.

Våra nya stadgar godkändes för andra gången så som lagen kräver, första gången var på extrastämman 13 april. Därmed gäller dessa nya stadgar.

Särskilt glädjande var att på båda stämmorna var besluten enhälliga.

Vi var 14 medlemmar närvarande på stämman och två som representerades av ombud.

Det betyder ett deltagande på rätt låga 38% – vi hoppas på ett bättre deltagande i framtiden. Eller uttryckt som, vad kan vi i styrelsen göra för att få mer aktiva medlemmar?

Du som är medlem, hör gärna av dig med förslag till mailto: styrelsen@erikshus.se

Mer information om de nya stadgarna finns på vår hemsida.