Infoblad september 2015

Tre brevlådor har blivit en – enklare för dig

Om du vill komma i kontakt med styrelsen via papper så gör du det via vår brevlåda i entréplanet, trappa B.

Styrelsens brevlåda i källaren är borttagen. Förutom papper kan du alltid använda styrelsens e-postadress styrelsen@erikshus.se

Även brevlådan för Cymko Fastighetsskötsel i källaren är borttagen. Vi vill istället att du kontaktar styrelsen i alla frågor som rör fastighetsskötsel.

Du bör alltså inte själv kontakta Cymko Fastighetsskötsel–om du ändå gör det måste du vara beredd att stå för kostnaden.

På så vis har tre brevlådor blivit en. Vi gör dessa ändringar för att bättre styra upp vår skötsel avfastigheten och därmed få så låga kostnader som möjligt.

Medlemmens ansvar i vår förening

Som medlem måste du känna till föreningens stadgar, du hittar dem på hemsidan eller via papperskopiafrån styrelsen.

En särskilt viktig paragraf fören medlem är §35 som visar medlemmens ansvar för sin egen lägenhet.

Några exempel på medlemmens ansvar är:

  • Ytterdörr
  • Ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet
  • Rensning av vattenlås

Vi rekommenderar också kursen

”Livet som bostadsrättshavare” som Bostadsrätterna ger i Malmö torsdag 12 november 2015 klockan 18.00 – 20.30. Du kan anmäladig genom

www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan/5-livet-som-bostadsrattshavare eller så kontaktar du styrelsen.

 

Om du funderar på att sälja din lägenhet

Styrelsen kommer besöka lägenheten före övertagandet.

Vi gör då en syn av sådant som föreningen ansvarar för. Vi kommer exempelvis titta på att ombyggnader gjorts enligt de krav vi har, om det finns

behov av renovering i föreningens regi och även kolla att den viktiga brandvarnaren är kvar.

Alla handlingar, som avtal, pantsättning och ansökan om medlemskap hanteras av Cymko

Förvaltning AB, inget ska skickas till föreningens styrelse

Styrelsens uppgift är därefter att godkänna köparen som medlem, vi får då allt underlag från just Cymko.

Cymkos postadress är:

Brf Erikshus,

c/o CYMKO Förvaltning AB,

Box 8027, 200 41 Malmö.

 

Bilplatser

Kön till garage eller p-plats är ganska kort för närvarande kort – bara tre medlemmar står i kö.

 

Råttor

Råtta har synts till i återvinningsrummet i källaren och i passagen där vi har behållare för tidningar & wellpapp.

Vi gör nu en översyn av avloppsbrunnar men sedan tidigare har vi rått-stopp installerat i våra avloppsstammar.

Efter Anticimex besiktning måste vi anvisa:

  • Inga paket med matrester i behållaren för wellpapp (paket för mejeriprodukter, flingor med mera).
  • Inga påsar med mat utanför matbehållaren i återvinningsrummet.
  • Stängda lock till samtliga återvinningsbehållare i källare ochpassage.

Vänligen rapportera till styrelsen om du ser råtta, eller spillning av råtta.

 

Bostadsrätternas medlemsförmåner

Vi är medlemmar i Bostadsrätterna, vi har varit det allt sedan vår förening grundades på 1980-talet.

Vårt medlemskap ger föreningen en hel del förmåner, och en del av dessa får du själv:

  • Hemförsäkring – boende i våra medlemsföreningar erbjuds en prisvärdhemförsäkring med extra bra skydd. Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group ASA.
  • Säkerhetsdörrar – Genom Secor, dotterbolag i Daloc-koncernen, erbjudsvåra medlemmar ett kvalitetssäkrat koncept för dörrbyte inklusive montage.
  • Datorer och skrivare – Handla datorer, skrivare, högtalare, plattor eller andra IT-produkter från Hewlett & Packard, upp till 30 % rabatt på fler än 5000 produkter.

Mer information får du från Bostadsrätternas hemsida, eller så kontaktar du styrelsen.

www.bostadsratterna.se/medlemsformaner

Erikstorpsgatan

Vår gata är den enda i området som inte fått sitt namn av någon kulturpersonlighet. Vår gata är namngiven efter Erikstorps gård som byggdes tidigt på 1800-talet.

Den byggdes av bryggaren Erik Svensson, därav gårdsnamnet. Senare arrenderades gården av en åkare som troligen förorsakade en brand 1880,

men han blev dömd till 8 års straffarbete för anlagd mordbrand. Nästa hus är det som syns på bilden, Villa Erikstorp. Nu var det en bättre sommarbostad för

ägaren som på vintrar bodde inne på Södergatan. Från tornet kunde man se Köpenhamn klara dagar, fram till 1930-talet då andra hus började byggas i området.

Villan revs 1952 – och vårt hus blev klart för inflyttning 1955.

 

Från Sydsvenskan https://www.sydsvenskan.se/2013-02-11/huset-som-reste-sig-ur-aska