Gemensam el

För att du som medlem ska kunna få billigare el (billigare abonnemang, överföringsavgift och ström) så har vi investerat i en anläggning för gemensam el. Det innebär att istället för att alla medlemmar och hyresgäster har över 40 abonnemang så har vi ett gemensamt för lägenheter och lokaler. Det ger möjlighet att pressa priserna jämfört med egna abonnemang. Alla lägenheter och lokaler har egen mätning och man betalar för den verkliga förbrukningen för din lägenhet eller lokal.