Solceller

Föreningen har installerat solceller på cirka 200 kvadratmeter av kvm av vårt tak. Anläggningen förväntas producera cirka 40 mwh per år. Boende och lokaler får förstås också lägre elförbrukning. Föreningen sparar elkostnader när förbrukningen blir lägre. Dessutom säljer vi överskottsel för kanske 10 000 kronor per år, beroende på hur mycket som blir över.