Solceller

Föreningen har installerat solceller på cirka 200 kvadratmeter av kvm av vårt tak. Anläggningen förväntas producera cirka 40 mwh per år. Föreningen får lägre elkostnader eftersom vi köper in färre kilowattimmar. Dessutom säljer vi överskottsel för kanske 10 000 kronor per år, beroende på hur mycket som blir över.