Nyhetsbrev april 2020

ÅRSSTÄMMA 26 MAJ?

Med coronavirus som omgärdar hela samhället rekommenderar till exempel Folkhälsomyndigheten att större möten sköts via ”utökad krets för ombud”, sker digitalt eller skjuts upp. Föreningens ordinarie stämma tisdag 26 maj klockan 18:00 kan därför komma att ändra lokal eller senarelägga, kanske fram till och med någon gång i juni 2020.

Ärenden som medlemmar vill ta upp för behandling vid föreningsstämman ska ha anmält detta senast fem veckor före stämman, alltså med ordinarie stämmodatum tisdag 21 april. Motion kan e-postas till styrelsen@erikshus.se eller lämnas i styrelsens brevlåda vid källarnedgången i trappa B. Kallelse och dagordning med eventuella bilagor kommer att skickas/delas ut senast 12 maj.

Styrelsen återkommer snarast med separat information.

TVÄTTSTUGA / TORKRUM
Nya spännen mellan tvättlinor är uppsatta vilket kommer att få din tvätt att torka lite snabbare!

SOLCELLER/TAKARBETEN
Föreningen har fått bygglov och jämför olika leverantörer för söderläget. Även tre entreprenörer för plåtjobb norra sidan jämförs i kvalitet och pris!

RÖR/RELINING
Föreningen gjorde relining på alla rör häromåret och vi vill därför påminna både om att man inte ska hälla fett i vasken samt att vid badrumsrenovering ska speciella metoder användas vid kapning av rör mot föreningens gemensamma. Om detta kan man läsa på hemsidan under erikshus.se/a-o/

RÅTTOR/TROTTOAR
Anticimex fortsätter hjälpa oss mot råttorna utanför fastigheten. Vi har redan skydd in mot själva huset men vi kommer att behöva ta bort rabatten mot gatan för att trottoaren inte ska fortsätta undermineras. Vi kommer att försöka kompensera med lite växter i större krukor.

GÅRD, GRILLAR & TAKTERRASSER
Delar av styrelsen har tagit fram kolgrillarna till innergården dito gas till våra båda takterrasser så nu kan vårsäsongen börja!

Delar av styrelsen och familjen Sundin Jansson kan vi tacka, för de har i påsk skrubbat takterrassen i B, fri från alger så gott det gick. Gårdens krukor och planteringar behöver nya växter och här behöver vi hjälpas åt. Kontakta styrelsen om du har möjlighet att hjälpa till…

FÖNSTER
Vissa fönster i huset behöver reparareras. Styrelsen har varit i kontakt med flera finsnickare, men tills de lämnat offerter är en enklare variant är att täta där det läcker luft. Upplever du problem med drag så tar föreningen hit L N Fönsterputs & Persienn AB till Erikshus igen. Kontakta styrelsen för samordning.

CYKELRENSNING
Som påtalats redan i styrelsens infobrev februari 2020 är cykelgaraget fullt
och vi kommer att märka upp cyklar ännu en gång, och de som inte används och inte tagit bort märkning kommer att slängas nästa gång vi hyr in container i september/oktober 2020. Om du har en cykel som är obrukbar och som du inte tänker laga är det en bra idé att flytta den från garaget.

Martin Thörnquist
För styrelsen Brf Erikshus
April 2020