Nyhetsbrev februari

Boka in 26 maj!
Boka in tisdag 26 maj, 18.00, för ordinarie föreningsstämma! Den som önskar få ärende behandlat vid föreningsstämman ska anmäla detta senast fem veckor före stämman, det vill säga senast 21 april. Motion kan e-postas till styrelsen@erikshus.se eller lämnas i styrelsens brevlåda vid källarnedgången i trappa B. Kallelse och dagordning med eventuella bilagor kommer att skickas/delas ut senast 12 maj.

Ny portkod 1 mars
1 mars byter vi portkod. Information om nya koden kommer att e-postas, alternativt delas ut i brevlådor. Gör gärna till rutin att använda taggen vid inpassering så minskar risken att koden kommer på avvägar.

Vi får (antagligen) bygglov för solcellspaneler
Vi har nu fått svar på vår begäran om bygglov för solcellspaneler. Malmö Museer, som är en tung remissinstans som kommunen rättar sig efter, tillstyrker vårt förslag, men med villkor att inga paneler monteras på det mindre takfallet i väster. Vi har därför skickat in en ny, reviderad ansökan som Stadsbyggnadskontoret med all sannolikhet kommer att godkänna. Totalt blir det då 101 i stället 109 solcellspaneler.

Utlåtandet från Malmö Museer är rätt fylligt och tar bland annat upp att vårt hus är ritat av arkitekten Axel Carlsson, i en stil som remissinstansen benämner som ”nyrealism eller funktionell tradition…en reaktion på 1930-talets funktionalistiska formspråk”. Den som vill se hela utlåtandet kan e-posta begäran till jonas.gruvo@me.com.

Då förutsättningarna har förändrats har vi också begärt in nya offerter från de entreprenörer vi tidigare lämnat förfrågan till, och förhoppningsvis kommer vi att ha installerat vår solcellsanläggning före sommaren. Vi har även kontrakterat en kontrollansvarig, Erik Olsson på Harald Olsson Byggadministration AB. (Kontrollansvarig är det som tidigare benämndes kvalitetsansvarig).

Plåtarbeten på taket
På extrastämman 5 november förra året, om investeringen i solpaneler, tog ett par medlemmar upp behovet av att byta plåtar på taket. Det handlar om hängrännor, plåtar vi takfönster och plåtar vid hisschakt. Styrelsen har tagit in en första offert och kommer att ta in fler. Det är däremot ingen bra idé att samordna dessa projekt då panelerna helt handlar om södra taket och plåtarbetena om det norra.

Misskötsel av återvinning
Vi har fortsatta problem med vårt återvinningsrum. Medlemmar ställer flaskor på golvet när kärlen är fulla, och 5 februari hade någon lämnat kassar med blandat avfall i det angränsande rummet mellan garaget och återvinningsrummet.

Styrelsen funderar på att helt stänga detta rum. När det gäller batterier, lysrör och glödlampor är det inget som hämtas av dem som tar hand om vårt avfall. I stället är det någon från styrelsen, eller engagerade medlemmar, som tar hand om avfallet och lämnar det på återvinningsstation.

Hur vi gör i fortsättningen kommer att tas upp på föreningsstämman 26 maj. En tanke är att ta bort kärlen som inte hämtas av våra entreprenörer och flytta kärlen för glas, plast, metall och matavfall till gårdsporten. Gör vi så behöver vi inte anlita SBC för att flytta kärlen från återvinningsrummet och tillbaka, och det blir även en besparing.

Rensning av cyklar
Vårt cykelgarage är helt fullt igen. I april kommer vi att märka upp cyklar ännu en gång, och de som inte används kommer att slängas nästa gång vi hyr in container. Om du har en cykel som är obrukbar och som du inte tänker laga är det en bra idé att flytta den från garaget.

Jonas Gruvö
För styrelsen BRF Erikshus
Februari 2020