Infoblad för november 2017

Nytt infoblad för november med information om bland annat ny trapphuspolicy, fler återvinningskärl för kartong, och rensning bland cyklarna.