Infoblad juni 2017

Tack för en trevlig årsstämma! Protokollet finns nu tillgängligt på vår hemsida. Gå in på https://erikshus.se/category/stammor/ om du vill läsa mer. Kontakta styrelsen om du vill ha en utskriven version av protokollet.

Kom ihåg att kontakta hela styrelsen på styrelsen@erikshus.se nu i semestertider, om du kontaktar enskilda ledamöter kanske du inte får svar förrän efter semestern är slut.

Glad sommar!

Reliningen och återlämning av nycklar

Slutbesiktningen av reliningen är klar sedan den 12:e maj och nu får vi inte påhälsning av Proline förrän det är dags för efterbesiktning om två år.

Om du ännu inte har hämtat ut dina nycklar så finns det tillfälle att komma ner till styrelserummet nu på torsdag (den 8:e juni) mellan 17.00 och 18.00 och kvittera ut dem.

Förvaltning och felanmälan

Alla frågor och administration som rör överlåtelsehandlingar, panter, nuvarande ägare et.c. hänvisas till SBC. De kontaktas på telefon 0771 722 722, e-post info@sbc.se.

Postadress till SBC (dit originalhandlingar skickas) är:

Brf Erikshus
c/o SBC AB
Box 4225

203 13 Malmö

Alla fel och brister som inte är akuta ska anmälas till styrelsen, e-post styrelsen@erikshus.se eller Brf Erikshus brevlåda i entrén i trappa B. För reparationer i lägenheten ansvarar i allmänhet den boende.

Övrigt

Vi har en hel del av de klassiska brevlåde-bokstäverna på lager så om ni vill ha några att montera på brevlådan så är det bara att kontakta styrelsen.

 

Henriks historia

Inom vår stadsdel Ribersborg fanns förr tre
gårdar, Ribersborg, Mariedal och Erikstorp.
Ribersborg som gett stadsdelen namnet är
den enda som finns kvar, borta i hörnet av
Limhamnsvägen och Ribersborgsvägen. Den
fick sitt namn av Jöran Riber, född 1704, död
1763. Han var köpman och gården var hans
lantställe, det kallades tjusigt nog landeri.
Den första stadsplanen för Ribersborg
 gjordes vid 1900-talets början av
stadsingenjör Anders Nilsson (major
Nilsson). Han valde svängda gator och
oregelbundna kvarter för att ge en
intressantare upplevelse, precis som han
upprättades en mer detaljerad stadsplan, se bilden, som kom att fullföljas förutom att de planerade punkthusen där Ribersborgs gård ligger inte byggdes.