Infoblad juni 2019

Elen avstängd 24 juni
Som tidigare meddelats går vi över till kollektiv el måndag 24 juni. Elen kommer denna dag att vara avstängd från 8.00 till cirka 16.00.
Detta innebär att det kommer att vara helt mörkt i källaren, och i trappuppgångarna från andra till sjätte våningen. Hissarna kommer inte heller att kunna användas. Taggarna till entrédörrarna kommer att fungera, då vi har batteribackup. Garagedörren kommer att stå öppen under dagen.
Det är en bra idé att införskaffa ficklampa och stearinljus, om man inte har det hemma. För att frys- och kylvaror inte ska ta skada kan man sänka temperaturen några grader kvällen innan, och absolut inte öppna frysen under dagen. Ett par frysklampar i kylen kan också hålla temperaturen nere.

Så beräknas ditt nya elpris
Elpriset kommer att bestå av fyra delar, och debiteras på månadsavierna. De fasta avgifterna (1 och 2) varje månad och förbrukningen kvartalsvis.
Följande poster kommer att finnas på avierna:
1. Abonnemangsavgift. Denna avgift grundar sig på den högsta uttagna effekten under en månad, det så kallade effektvärdet. Avgiften är 134,50 SEK multiplicerad med effektvärdet i kW. Vi har uppskattat att varje hushåll/lokal bidrar med i snitt 0,8 kW, vilket ger en abonnemangsavgift på 108 SEK/månad.
2. Administrativ avgift. Denna består av leverantörens datainsamlingsavgift samt SBC:s fakturaavgifter. Sammanlagt 25 SEK per månad.
3. Elöverföringsavgift. I dagsläget 51,425 öre/kWh inklusive energiskatt om 43,375 öre/kWh.
4. Elkostnad. Tyvärr sitter vi fast i ett dåligt elavtal för fastigheten, som gäller till 30 september. Vi har rörligt elpris och betalar spotpriset plus en avgift på 11,85 öre/kWh. Om vi fortsätter med rörligt pris från 1 oktober med annat avtal kommer vi enligt offert att betala spotpris plus ett påslag på 1,875 öre/kWh samt kostnaden för elcertifikat som kan variera månad för månad. Spotpriset var i maj 55,13 öre/kWh och kostnaden för elcertifikat 2,31 öre/kWh.
OBS att alla priser och kostnader är inklusive moms.

Maxa ditt bredband
Com Hem, vår bredbandsleverantör, har uppgraderat vårt nät till drygt 150 Mbit/s. För att komma upp i denna hastighet måste man ha en nyare router, och man måste också ta kontakt med Com Hem för att de ska uppgradera abonnemanget.
Ta kontakt med Com Hems kundservice på 90222, 0771 55 00 00 eller 08-553 630 00 så uppgraderar de samt skickar också en helt ny router utan kostnad – Com Hem WiFi Hub C2.
Den har dubbla frekvensband (Dual band) och smart bandsteering vilket innebär att den ansluter till det frekvensband som ger bäst uppkoppling.

Årsstämman sa nej till bastu
Årsstämman hölls 15 maj med Christina Fregne från Jurideko som ordförande. Representanter för 17 lägenheter var närvarande och en var representerad genom fullmakt.
Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning tillstyrktes. Så även förslaget till resultatdisposition.
Två frågor väckte livliga diskussioner: mangelrummets framtid och medlemmars bristande sophantering.
Styrelsen hade fått i uppdrag att utreda kostnaden för att göra om mangelrummet till bastu. Stämman sade nej till detta, då kostnaden beräknades till cirka 400 000.
Inget beslut fattades om åtgärder mot medlemmar som missköter sopsorteringen, men Agneta Rosengren erbjöd sig att informera nya medlemmar om vad som gäller.
Styrelsens sekreterare Jonas Gruvö informerade om övergången till gemensam el 24 juni, och vilka fasta kostnader som kommer att finnas på avierna.
Styrelsen 2019–2020 består av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Ordinarie är Martin Thörnquist, Ingrid Rogius, Jonas Gruvö, Thomas Jönsson och Pierre Bengtsson. Suppleant är Olle Cederqvist. Tidigare har styrelsen haft två suppleanter.
Årsmötets protokoll hålls tillgängligt för medlemmar här.

Glad sommar!
Styrelsen önskar alla medlemmar och hyresgäster en riktigt bra sommar!

Henriks historia
Andra världskriget. På huset närmast rondellen Turbinen hängde hakkorsflaggan under kriget, från tredje våningens balkong. Den var rejält stor, som syns på fotot var den även mitt i synfältet från vardagsrummet i våningen nedanför. Flaggan hängde från det tyska konsulatet, under kriget handlade det givetvis om underrättelseverksamhet, spioncentral vore nog den rätta benämningen. Lägenheten var strategiskt vald med tanke på utsikten över Öresund. Ett av rummen hade isolerats till skydd för hemlig avlyssning, det visade sig efter kriget då svenska myndigheter rensade upp.

Först på svenska flaggans dag 1944 vågade man sig i våningen nedanför att hänga ut den svenska flaggan, i sällskap med norska och amerikanska flaggor över balkonräcket.
Den engelska flaggan hängdes ut längre upp i huset, där den engelske konsuln bodde. Passande nog sammanföll dagen med D-day, dagen för den allierade landstigningen i Normandie.