Infoblad april 2019

Övergång till gemensam el 24 juni
Måndag 24 juni går vi över till gemensam el. Elen kommer då att vara avstängd från morgon till eftermiddag, så det är bra att vara förberedd på det. Mer info kommer, bland annat på årsmötet.

Problem med sopor
Senaste halvåret har vi haft stora problem med avfall och sopor som inte hanteras som de ska.
Några exempel:
• Hela sopnedkastet i B-trappan var igenproppat efter att kartonger slängts där.
• För en månad sedan stod två Sacco-säckar i korridoren i källaren. De fick köras till tippen av styrelsen, det är inget vår fastighetsförvaltare gör utan timersättning samt körkostnad.
• Glasflaskor har ställts på golvet i återvinningsrummet när kärlen varit tomma eller på tömning.
• Plastdunkar och plastsäckar med papper har ställts på marken vid kärlen för pappersåtervinning. Dessutom finns ofta kartonger som inte plattats ut i kärlen.
• Matavfall läggs på golvet i återvinningsrummet och kan locka till sig råttor och andra skadedjur.

Det här är en mycket trist utveckling, orsakad av ett fåtal. Om inte bättring sker kan nästa steg vara att vi sätter upp kameror i porten till gården och i korridoren i källaren.

Glöm inte årsmötet 15 maj!
Som tidigare meddelats kommer ordinarie årsstämma att hållas 15 maj 18.00. Kallelse med dagordning och årsredovisning delas ut separat.

Nu börjar grillsäsongen
Nu kan vi snart börja utnyttja våra fina grillterrasser. Som vanligt gäller att tändvätska och eltändare är förbjudna. Använd tändrör och tändkuber. Tänk också på att spola av trädäcket närmast grillen när ni är klara. Och kom ihåg att terrasserna är avsedda för spontant användande och bara ska bokas vid speciella fall, dock inte midsommar- och nyårsafton.
Observera att endast elgrill är tillåten på balkonger.

Påminnelse badrumsrenovering
Styrelsen vill än en gång påminna om hur viktigt det är att renovera de badrum som är från 1997. De är, som tidigare påtalats, helt felaktigt gjorda.
Ett exempel på vad som kan hända: Vid en aktuell badrumsrenovering upptäcktes en fuktskada som även drabbat närmaste delen av hallen. Orsaken var att firman som monterat WC-stolen lyckats borra ett litet hål i röret i golvet som går till radiatorn. Hålet hade nästan rostat igen, men har ändå stått och droppat i över 20 år. Kostnaden får föreningen stå för då vi har hög självrisk.

Nya armaturer i tvättstugan
Vi har nu fått energisbesparande LED-armaturer installerade i tvättstuga och torkrum. Dessutom har ytterligare en armatur installerats ovanför bordet i respektive torkrum, allt för att skapa en bättre ljusmiljö.

Var med och gör vår innergård fin!
Vår innergård ser rätt trist ut, och många växter dog under torkan förra sommaren. Styrelsen skulle gärna se att det fanns frivilliga som vill ägna sig åt växter och utemiljö. Ta kontakt med styrelsen om intresse finns!
Nu på söndag 14 april tänker Ingrid Rogius, vår kassör, tvätta och olja utemöblerna på gården. Den som vill hjälpa till kan kontakta Ingrid på
0725 645062.