Infoblad oktober

Extrastämma 5 november
Styrelsen kommer att kalla till extra föreningsstämma tisdag 5 november 19.00 för att stämman ska ta beslut om bifall eller avslag till investering i solceller.

Vi har sedan vi gick över till gemensam el undersökt förutsättningarna för att installera solpaneler på vårt tak mot söder. Det verkar som om taket, som är på cirka 240 kvadratmeter, är idealiskt för att få ut max effekt: det vetter mot söder, det finns inget som skuggar, lutningen är perfekt och det finns inga kupor eller takfönster.

Årlig effekt från solceller skulle vara drygt 40 000 kWh/år. Det är mer hälften av den förbrukning vi har för våra gemensamma utrymmen. Investeringen är på drygt 500 000 SEK, med statligt investeringsstöd på 20 procent. Vi skulle inte behöva låna till projektet, då vi har cirka 1,6 miljoner på banken, för närvarande till noll procents ränta.

Kallelse med dagordning och mer information delas ut separat.

Bra uppslutning på städdag

Ett 20-tal medlemmar deltog i den gemensamma städdagen 24 augusti, vilket var ovanligt många. Vi rensade bland annat rabatter, planterade växter, putsade fönster, röjde i ljusbrunnar och städade tvättutrymmen. Stort tack till alla deltagare, och framför allt till Ingrid Rogius som organiserade det hela och ordnade med grillad korv och förfriskningar.

Nästa år kommer vi att senarelägga städdagen till slutet av september. Detta för att även kunna städa och olja terrassgolven samt göra rent grillarna och flytta ned dem i källaren över vintern.

Omärkt förråd i källaren

Som vi påtalat tidigare måste alla förråd i källare och på vind vara låsta. De måste också vara märkta med lägenhetsnummer. Ett förråd i källaren saknar märkning. Det gäller det förråd som ligger mellan förråd 30 och 38, ingång från gången till garaget. Innehavaren till detta förråd ombedes kontakta styrelsen.

Problem med råttor

Vi har senaste tiden haft ovanligt mycket problem med råttor. Det är råttor som underminerat plattorna på trottoaren, och för ett par veckor sedan var det antagligen råttor som förorenat torkrum 2 genom att sprätta jord genom ventilen. Styrelsen har tagit in anbud från företag som bekämpar skadedjur och kommer att skriva avtal med något av dem, för att löpande bekämpa råttorna.

Våra fönster är i bra skick

Vi har haft en besiktningsman, Martin Hollman, som tittat på de fönster där det bland annat varit problem vid stängning. Hans bedömning är att våra fönster är i gott skick, och att de problem som finns kan åtgärdas av en duktig snickare. Vissa thermoglas behöver också bytas.

Vi vill påminna om det ansvar som ligger på bostadsrättshavaren. Enligt våra stadgar ansvarar man för reparation och underhåll av ”… glas i lägenhetens ytter- och innerfönster samt innerbågar med tillhörande beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, persienn, samt all målning förutom utvändig målning och kittning, motsvarande gäller balkongdörr.”

Åtgärdat sedan sist

I en fastighet som vår dyker det ständigt upp större och mindre saker som styrelsen måste ta tag i. Sedan förra infobrevet har bland annat följande åtgärdats eller installerats:
Läckande stuprör vid 10 A, klotter elskåp och källartrappa frisör, stopp i avlopp källartrappa frisör, byte luftfilter frisör och Carolikliniken, byte sträckviktsbrythjul i hissar samt larm åtgärdade, skyltar i entréerna om rökning förbjuden samt garageport som inte gick att stänga.

Energideklarationen är på gång. Men innan dess måste vi ha en godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och det kan vi inte få förrän vissa saker är åtgärdade i Sverigehälsans lokaler. Detta arbete sker nu i oktober.

Jonas Gruvö
För styrelsen Brf Erikshus
Oktober 2019