Henriks historia oktober 2019

Det tidstypiska i vårt hus. Det finns många fina tidstypiska inslag i vårt hus från mitten av
50-talet, som travertin på lågdelen och invid entréerna, trapphusens målade ”travertin”, luftslussarna i trä i entréerna. Det yttre kräver Malmö Stad att vi bevarar, för det inre i trapphusen har vi en policy att bevara det tidstypiska. Inne i lägenheterna är det framförallt dörrarna som är det tidstypiska och som kan vara av värde att bevara. Ytan är gabonfanér, det vill säga fanér från Okumeträdet, kallas även Gabon efter landet i västra Afrika där trädet är vanligt förekommande. Handtagen är av svart bakelit, det första plastmaterial som framställdes i industriell skala, fanns även i gamla telefoner. Handtagen är en sorts funkis, även garderobernas handtag är designade. Det kan nämnas att dörrarna kan renoveras till fint skick. Och vill du inte behålla dem finns det en marknad för både dörrar och handtag, 50-talet är eftertraktat.