Nyhetsbrev nr 5 – november

Hans har ordet

Det kanske viktigaste uppdraget för en styrelse i en bostadsrättsförening är att förvalta medlemmarnas pengar.
Idag är det tuffa ekonomiska tider men vi har hög kompetens i styrelsen för detta.
Vi har nu gjort ett gediget arbete för 2024 och fastslagit vår budget.
Vi jobbade med två förslag till avgiftshöjning, fem eller tio procent.
Det är framförallt våra räntekostnader, som har stuckit iväg. Vi har elva miljoner i lån och det innebär ju att varje procent i räntehöjning är en ökad kostnad på 110.000 kr. Räntorna har ju ökat, som ni vet, med många procentenheter. Vi omsätter cirka 2,4 miljoner på våra avgifter och vi landade till slut på en avgiftshöjning på 7 procent.
Det ger visserligen ett minusresultat men med en bra likviditet kan vi balansera det hela och vi håller kostnaderna nere och har fortfarande låga avgifter jämfört med de flesta andra föreningar i Malmö.
Vi är väl rustade med nya fönster och ny undercentral.
Vi håller kostnaderna nere på underhåll och investeringar så 2024 har vi budgeterat för lite löpande underhåll, bland annat målning av några balkonger samt på investeringar en ny port för gången in till gården. Till slut vill jag påminna om att vi behöver nytt folk till kommande styrelsearbete.
Ni som känner er intresserade och vill hjälpa till, ni hör av er.

HANS ÖSTERBERG

Ekonomi

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgifterna med 7 procent på grund av höjda räntekostnader och en högre prisnivå. Höjningen görs den 1 januari 2024.
Motsvarande höjning görs för garage- och p-platser den 1 april 2024.

Lägre pris per kvadratmeter än genomsnittet

Avgiften per kvadratmeter i vår förening blir efter årsskiftet 497 kronor/månad. Den genomsnittliga månadsavgiften per kvadratmeter i Sverige för 2022 är enligt analysföretaget Branly 655 kronor och i Malmö stad 675 kronor per kvadratmeter. Då siffrorna från Branly gäller 2022 så är de troligtvis högre under 2023.

Obligatorisk ventilationskontroll

Den 23/11 kommer en obligatorisk ventilationskontroll utföras i hela fastigheten. Det är viktigt att alla lägenhetsinnehavare lämnar över nycklar till styrelsen eller är närvarande i lägenheten under dagen. Får vi inte tillgång till en lägenhet står lägenhetsinnehavaren för de extra kostnader som uppstår.

Stadgar – ny extrastämma

Vid senaste extrastämma, 31 oktober, upptäcktes i dokumentet ”Ändring av stadgar” några felaktigheter under §35.

Styrelsen har skickat ut kallelse, med underlag, till ny extrastämma som kommer att hållas den 6 december kl. 18.00 i Sverigehälsans lokaler.

Elementen och inställningar

Inställningen på undercentralen har justerats och värmen i lägenheterna ska uppgå till cirka 21 grader, men självklart går det inte att generalisera för alla lägenheter. Om termostaten är på och elementen inte är jättevarma beror det på att värmen i lägenheten uppnår önskad temperatur enligt de aktuella inställningarna. Om ni luftar elementen så stoppa direkt när det kommer vatten.

Om vi vill höja värmen i lägenheterna med en grad ökar energikostnaden med 5 till 10 procent. Systemet levererar samma temperatur dygnet runt, vi har ingen särskild temperatur inställd på natten. Det kostar mer att höja temperaturen på morgonen än vad besparingen ger. Se till att ha fritt framför elementen så att luften kan cirkulera och värma en större yta.

Värme och elförbrukning 2022 och 2023

En jämförelse mellan år 2022 och 2023 januari till oktober visar att förbrukningen av fjärrvärme har minskat med cirka 50 000 kwh i år, men kostnaden har ökat med cirka 25 000  kronor.

Under samma period har elförbrukningen ökat med 2 000 kwh medan kostnaden har sjunkit med cirka 50 000 kronor.

År 2022 producerade våra solceller 3,9 mWh el. Vi sålde 3 900 kwh för 5 300 kronor.

Hittills i år har solcellerna producerat 3,7 mWh el och försäljningen är 3 100 kWh för 1 700 kronor.

Minskningen av intäkterna beror delvis på ett lägre elpris.

Ny fasadbelysning

Vi har bytt fasadbelysning mot Eriktorpsgatan till LED armaturer. Den nya fasadbelysningen har lägre energiförbrukning och behöver inte underhåll.

Vi undersöker möjligheten att uppdatera belysningen i våra hissar. Just nu är det inte bestämt hur vi ska göra men målet är att hitta en snygg och energismart lösning.

Om nya hobbyrummet

Det gamla mangelrummet ska bli hobbyrum. Första åtgärden blir att byta låskolv så att samma nyckel som ni har till tvättstugan funkar där. Vi får se hur ofta det kommer att användas och hur stort intresset blir. Det är upp till användarna att fixa till rummet och sätta upp verktygstavlor med mera.

Ny p-plats för motorcyklar

Styrelsen har beslutat att anordna en p-plats för två motorcyklar i garaget. Beslutet grundar sig i en fråga från två nyinflyttade medlemmar. Styrelsen kontaktade först de som står i kö till en p-plats om det fanns något intresse för en plats för motorcyklar. Ingen var intresserad och då fattades beslutet om att ordna en p-plats för två motorcyklar med samma månadsavgift som för en bilplats i garaget. Den nya platsen är för liten för att rymma en bil, men räcker till för motorcyklarna.

Två stopp i sopnedkastet i B

Under senaste månaden har det varit två stopp i sopnedkastet i B. Det kan bero på att nedkastet planar ut och sopor samlas där.

Fortsätt att tänka på vad ni slänger i sopnedkasten, följ de uppsatta anvisningarna. Så vi slipper extra kostnader för föreningen.

Lisa Victorson och Christoffer Persson välkomnas!

Lisa Victorson och Christoffer Persson har köpt Dijkstras lägenhet i uppgång A och hälsas välkomna till Brf Erikshus. Vi hoppas att ni kommer att trivas i föreningen.

Övrigt

Pieter Dijkstra har gått bort 94 år gammal. Pieter och hans fru Florence var två av våra äldsta medlemmar och bodde i A-trappan sedan 1998. Pieter var en fin man, spred glädje och var alltid på gott humör.

Styrelsen önskar alla trevliga helger

Styrelsen BRF Erikshus

 november 2023