Nyhetsbrev nr 4 september

Info från styrelsen. Nummer 4 2023 

Hans har ordet

Vi bor i ett bra hus i ett fantastiskt fint område.
Men vårt hus fyller 70 år nästa år så med ålderns rätt slits saker och ting ut och måste bytas eller renoveras.
Vi har investerat i nya tak, nya fönster, ny undercentral, solpaneler, med mera.
Vi försöker hålla tvättstugorna så moderna, som möjligt med bra maskiner.
Sedan har vi ett löpande underhåll på stuprännor, trappor, räcken, balkonger, med mera.
Vad vi tittar på just nu är modernare och hållbarare belysning, hissarna börjar bli gamla och kostar i löpande underhåll, asfalteringen på gården har lite sprickor, som så småningom kan skapa läckage ner i garaget, vi tittar på en ny port till gården, den gamla har brister och kostar i underhåll och vi tittar även på laddstolpar.
Ni får löpande information i vilken ordning vi gör saker och ting.
Samtidigt med detta har vi en tuff ekonomisk situation med framförallt kraftigt stigande räntor på våra lån.
Vår likviditet är stabil och ligger på en nivå som Bostadsrätterna rekommenderar.
Läs våra nyhetsbrev, mailutskick, webbplats och Facebook och hör gärna av er om det är något ni undrar över.
Vi ses på städdagen den 14 oktober.

HANS ÖSTERBERG

Fortsatt stabil ekonomi
Föreningen har fortsatt stabil ekonomi. Lånenivån är förhållandevis låg, elva miljoner kronor. Jämfört med tidigare år har räntekostnaderna stigit enormt liksom värmekostnaderna, men värmeförbrukningen har minskat. Kostnaden för el har minskat tack vare lägre priser.
Sannolikt behöver vi höja avgifterna mer än vanligt för att få ett bra resultat.
Vi återkommer med mer information när budgetarbetet inför 2024 är klart.

Många medlemmar bor inte permanent i föreningen
Vi har ett stort antal medlemmar som tyvärr inte bor i sina lägenheter på permanent basis. Detta gör att valberedningen får allt svårare att värva styrelsemedlemmar. Aktiviteter som städdagen läggs på allt färre personer. Att bo i bostadsrätt förutsätter ett visst engagemang i föreningen, bland annat för att hålla nere kostnader. 
Vid godkännande av nya medlemmar framöver kommer styrelsen mer noggrant att utreda om köparen avser att bosätta sig i lägenheten eller inte. Referens till § 5 i de nya stadgarna: Om förvärvaren för egen del inte ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.

Värme-och elförbrukning samt el från solceller
Värmekostnaden 
från januari till augusti 2023 var 293 329 kronor och förbrukningen under samma period var 288 748 kwh. Under samma period 2022 var kostnaden 263 258 kronor och förbrukningen 326 740 kwh. Kostnaden har ökat men förbrukningen har minskat med 37 992 kwh.
Elförbrukningen. Kostnaden för el från januaritill augusti 2023 var 139 626 kronor och förbrukningen 74 554 kwh.
Under samma period 2022 var kostnaden 180 723 kronor och förbrukningen var 74 391 kwh. Föreningens kostnad för el har i år minskat med 41 097 kronor tack vare lägre elpriser och sparsamhet.
Solcellerna har under 2023 års första åtta månader sålt 2 907 kwh för 1 688 kronor. Majoriteten av elen som våra solceller generar förbrukar till våra gemensamma ytor.
Under 2022 sålde föreningen 3 496 kwh för 4 689 kronor. Skillnaden i intäkter beror på det lägre elpriset i år. Solcellerna började producera el 25 mars 2021. Vi har sedan dess minskat föreningens utsläpp av koldioxid med 40 761 kg. Det motsvarar vad 1 216 planterade träd minskar koldioxidutsläppen med.

OVK kommer att genomföras under hösten
Lagstadgad Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att genomföras senare i höst. Samtliga lägenheter och lokaler berörs. För att fastigheten ska få en godkänd OVK krävs att kontrollen sker i alla enheter. Mer information kommer när det närmar sig.

Stäng inte spaltventilerna
Spaltventilerna som sitter i fönsterkarmen till varje fönster får inte stängas. För då blir det dålig luftcirkulation i lägenheten. Undantaget är spaltventilen i köket som ska vara stängd.  

Extrastämma 5 oktober

Glöm inte extrastämman angående nya stadgar den 5 oktober klockan 18.00 i Sverigehälsans lokaler.

Välkomna till städdagen 14 oktober!
Vi hälsar alla medlemmar välkomna till städdagen den 14 oktober. Vi samlas på gården klockan 10, där arbetsuppgifterna delas ut. Som vanligt avslutar vi med grillning och något gott att dricka.
Vi hade deltagarrekord i våras. Hjälp till att slå det rekordet!

Styrelsen önskar alla en trevlig och varm höst!

Styrelsen BRF Erikshus

 september 2023