Infobrev december 2015

Kom och träffa styrelsen!

Har du frågor, förslag eller synpunkter när det gäller vår fastighet? Eller är du nyfiken på vad vi gör i styrelsen? Passa då på att träffa oss i styrelsen före varje styrelsemöte, 18.00–18.15 i styrelserummet i källaren B-trappan. Vi har möten följande måndagar fram till årsstämman: 7 december 2015, 11 januari, 8 februari, 7 mars, 4 april och 9 maj 2016.

Årsstämma 2016

Boka redan nu in kvällen tisdag 17 maj 2016 för nästa årsstämma!

Relining av avlopp

Förra styrelsen skrev i årsredovisning för 2014/2015:

Föreningen har efter avloppsstammarnas filmning och spolning genom Skånska Högtrycksspolarna AB uppmanats göra relining av desamma så snart det är

möjligt, förhoppningsvis under året, men senast 2016. Alternativet skulle varit stambyte vilket är ett mycket mer omfattande arbete både kostnads- och tidsmässigt.

Dessutom hade bad- och våtutrymmen behövt totalrenoveras.

Styrelsen arbetar, enligt dessa riktlinjer, tillsammans med en konsult för att hitta en bra leverantör för detta stora jobb. Att välja leverantör är inte lätt då vi ser skillnader i teknik, omfattning och

leveranstid. I bästa fall kommer beslut att kunna tas före årsskiftet. Vi ser att det kommer bli vårt största inköp någonsin.

Ordning i huset?

Vi är en förening där vi alla måste ta vårt ansvar för att den ska fungera.

Tyvärr gör inte alla det.

Fel plats

Möbler med mera lämnas felaktigt, exempelvis inne i återvinnings rummet eller utanför (ett soffbord) eller i tvättstugan (en säng), eller i det tidigare mangelrummet (samma säng senare flyttad dit).

Vänligen sluta med det vi är alla vuxna människor som förväntas agera på vuxet sätt. Om du behöver hjälp med att bli av med någon möbel, ta hjälp av en annan medlem, någon som har bil

och kan köra till närmsta återbruk.

Du kan också köpa tjänsten av Cymko.

Lås på förråden

Du måste ha lås på båda dina förråd, källare som vind, oavsett om du använder dem eller inte. Annars finns risk att någon annan ställer in möbler eller andra saker där som du inte önskar. Ett annat skäl

är att du ansvarar för att det inte finns brandfarliga produkter i dina rråd. Vi kommer vid årsskiftet kontrollera att alla förråd har lås.

Container

För att hjälpa dig att bli av med möbler med mera köper föreningen in en container 12 gånger per år. Nästa gång blir lagom för att göra sig av med julgranen, 1518 januari 2016.

Denna gång kommer vi sätta kombinationslås på containern så att vi undviker att boende i andra hus slänger där. Koden kommer vi ange på anslagstavlorna.

Hur sköter du vatten, avlopp och värmelement i din lägenhet?

De här punkterna fixar du själv, eller så tar du hjälp av en annan medlem. Alternativt kan du köpa tjänsten av exempelvis Cymko.

Avstängningsventiler för tappvatten

Dessa ventiler måste, som det heter, motioneras. Det betyder att öppna & stänga dem, några gånger om året. Annars kommer ventilerna på grund av partiklar i vattnet inte att hålla tätt när du väl

behöver stänga av. Ventilerna tillhör föreningen men du är ansvarig för skötsel.

Kökets avlopp

Den mesta belastningen av avloppsrören står fett i köket för. Du bör med papper torka av fett i stekpannor istället för att spola ned. Och det du spolar ned bör du göra med så hett vatten som möjligt, tillsammans

med diskmedel.

Vattenlås

Du bör emellanåt rengöravattenlåsen, gäller både kök och badrum, annars riskerar du att få stopp i avloppet.

Värmelement/radiatorer

Termostatventilerna bör också motioneras (se ovan: Avstängningsventiler för tappvatten) någon gång om året. För att få varmt i lägenheten bör du se till att ingen luft finns kvar i elementen. Urluftning går snabbast

om du stänger termostatventilen.

Lokal 49, bottenvåningen i A-trappen ut mot gatan

Bloglovinhar sagt upp kontraktet och vi undersöker nya lösningar för denna lokal. Om du har tips till ny hyresgäst, vänligen hör av dig till styrelsen.

Nils Forsbergs plats

Vi går nog dagligen över Nils Forsbergs plats. Forsberg var konstnär med anknytning till Skåne. Han föddes 1842 i Riseberga, avled 1934 i Helsingborg men en stor del av sitt konstnärsliv bodde han i Paris. Målningen

En hjältes dödbelönades med guldmedalj på Parissalongen 1888. Den var tänkt som en protest mot fransk-tyska kriget 1870 1871, där han deltog som sjukvårdare, men uppfattades som en patriotisk

skildring av en hjälte. Finns nu på Nationalmuseum i Stockholm. ”Gustaf Adolf före slaget vid Lützen”, hans största målning på mer än 20 kvadratmeter, kämpade han med i två decennier, finns nu på Göteborgs

museum. På närmare håll, i hans hemtrakter i nordvästra Skåne, hittar du altartavlan han donerade till Kattarps kyrka.

Vi önskar alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt 2016.