Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 hölls den 16 maj i Sverigehälsans lokaler.12 lägenheter representerades på stämman samt 4 genom fullmakter. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes.

Styrelsen presenterade ett förslag på ändring av stadgarna för att följa den ändrade bostadsrättslagen. Stämman anåg att förslaget behövdes bearbetas ytterligare och godkände inte de föreslagna ändringarna. Det beslutades att en extrastämma ska hållas. 

Jonas Gruvö hade lämnat en motion om att terrassdörrarna ska hållas öppna. Stämman avslog motionen med 14 röster emot, en för och en blankröst. 
Jonas Gruvös andra motion föreslog att dörrmattor ska tillåtas i trapphusen. Stämman avslog motionen med 13 röster emot, två för och en blankröst.

Den nya styrelsen består av Dan Jansson nyval på ett år, Lawin Osman nyval på ett år. 
Ingrid Rogius, Hans Österborg och Roland Levin valdes på två år på stämman 2022.

 Mats Oredsson utsågs till ordinarie internrevisor. Till extern revisor valdes Afrodita Cristea med Camilla Bakklund som revisorssuppleant, båda från BoRevision i Sverige AB.

 Till valberedning utsågs Emelie Ejnarsson och Peter Svensson.

Årsredovisning för 2022 finns att läsa här och protokollet från stämman finns här.