Extrastämma 2019

Beslutet på extrastämman 5 november blev ett ja till en investering i solenergi. Stämman var välbesökt – 17 närvarande medlemmar från 15 lägenheter samt fem lägenheter representerade genom fullmakt. Röstsiffrorna var 13 ja och sju nej.
Ett par medlemmar argumenterade för att föreningen i stället skulle lägga pengar på nya fönster och nya plåtar på taket, medan andra medlemmar menade att det ena inte utesluter det andra.
Protokoll från stämman finns här.

VAD INNEBÄR INVESTERINGEN?
Föreningen kommer att installera 134 solpaneler på takdelen som vetter mot söder. Den totala årsproduktionen kommer att ligga på cirka 47 000 kWh. Det är mer än hälften av den el som förbrukas i gemensamma utrymmen som tvättstuga och trapphus.
Totalt förbrukar vi cirka 200 000 kWh per år om vi räknar in lägenheter och lokaler.
Att vi gått över till gemensam el underlättar på flera sätt: vi har en ny elcentral, vi har ökat storleken på huvudsäkringen från 63A till 80A och vi har installerat bredband i lokalen för elcentralen. Dessutom kommer vi antagligen inte att behöva krångla med försäljning av överskott, trots att 80 procent av produktionen sker under sommarhalvåret.

VAD KOSTAR DET?
Vi begärde in offerter från fem företag och har fått in tre. Det lägsta anbudet ligger på 450 000 kr, de två andra på 638 000 och 757 000. Alla belopp inklusive moms.
Dessutom kan vi räkna med cirka 50 000 för bygglov och besiktning.
Tekniskt är det ingen större skillnad på anbuden, däremot skiljer det när det gäller garantier och betalningsvillkor. Företaget som är billigast är också nystartat.
Vi kommer att söka statligt investeringsstöd hos Länsstyrelsen. Det ligger på 20 procent av det totala beloppet. Enligt handläggare på Länsstyrelsen kommer alla som söker före årsskiftet att beviljas bidrag, men handläggningstiden är ett år.

HUR MYCKET SPARAR VI?
Med ett elpris på 1,15 öre/kWh och en produktion på 47 000 kWh blir besparingen 54 000 kr per år. Om elpriset går upp, vilket allting tyder på, blir besparingen så klart större. Ett elpris på 1,50 öre ger en besparing på 70 500 kr årligen.
Dessutom kommer vi att sänka abonnemangsavgiften för vårt effektabonnemang hos Eon. Där betalar vi för den högsta uttagna effekten (effektvärdet) under en månad i kW. Priset per månad är effektvärdet multiplicerat med 134,50 kr. I snitt betalar vi cirka 5 000 kr i månaden i abonnemangsavgift för fastigheten och samtliga lägenheter/lokaler. Beräknad besparing per år är cirka 12 000 kr.
Totalt med dagens elpris skulle besparingen alltså bli 66 000 kr årligen.

VAD HÄNDER NU?
Första steget är att ansöka om bygglov. Det krävs eftersom vår fastighet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område. Har vi otur blir det nej, men förhandsbesked från en av handläggarna är att om det var hennes ärende skulle hon bifalla.
Handläggningstiden är cirka 10 veckor.
Samtidigt kommer vi att ansöka om investeringsstöd. Det måste man göra innan man skriver avtal med entreprenör.
Får vi bifall på vår bygglovsansökan blir nästa steg att välja entreprenör. Om allt går enligt plan kan vi göra detta i slutet av januari. Installationen kan sedan ske under tre veckor i mars månad, och anläggningen skulle kunna vara i drift i början av april.

Jonas Gruvö
För styrelsen Brf Erikshus