Nyhetsbrev oktober 2021

Hans har ordet

Hej alla medlemmar!
Nu går vi mot mörkare och kallare tider. Vi har ett hus, som är bra rustat för det med nya täta fönster och en ekonomisk bra elförsörjning med våra installerade solceller.
På städdagen fixade vi gården, terrasserna och andra utrymmen. Det var lite dålig uppslutning men så kan det bli ibland och jag hoppas fler ställer upp nästa gång.
Vår trottoar är lagad och städad efter skadorna, som blev under fönsterprojektet.
Vårt arbete i styrelsen flyter på. Vårt hus är nästan sjuttio år gammalt, så det är alltid något att göra och förbättra.
Vi har en bra blandning av kompetens i styrelsen och har delat upp våra ansvarsområden. Tekniska frågor, information och kommunikation, juridik, ekonomi, nya projekt, säkerhet, brandskydd, sophantering och välkomnande av nya medlemmar.
Vi har gått igenom och justerat våra riktlinjer för andrahandsuthyrning och parkeringsplatser. Ni är alla välkomna med synpunkter och engagemang för att fortsätta utveckla vårt fina hus.
HANS ÖSTERBERG

Få men desto flitigare kom till städdagen
Vi gjorde fint på gården, sopade, rensade ogräs, planterade ny lavendel samt städade av mattan under gungorna. Källarfönstren blev tvättade och ljusbrunnar rensades från skräp. Gasgrillarna blev ordentligt rengjorda och står nu på vinterförvaring. Kolgrillarna står i förrådet på gården och kan användas även under vintern. Fönstren på takterrasserna blev tvättade och sist men inte minst fick vi iväg en del skräp till en nytömd container. Dagen avslutades med korvgrillning och trevlig samvaro! Men det var klent med deltagandet på städdagen, totalt kom 15 stycken, inklusive yngre medlemmar. Vi hann inte med allt som var planerat för att vi var för få. Stort tack till er som kom!


Ekonomin lovar gott
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Vi har 11 miljoner i lån (4 miljoner lånades upp till fönsterbytet). Likviditeten är bra, och vi hoppas kunna amortera en del på lånen under nästa år.

Riktlinjer för föreningens P-platser och garageplatser
Styrelsen beslutade 5 oktober 2021 om riktlinjer för hanteringen av föreningens P-platser och garageplatser. Riktlinjen styr hur kön ska fungera och att garageplatserna endast är till för bilar eller motorcyklar, tidigare styrelser har beslutat om undantag som redovisas i riktlinjerna. Här tar du del av de nya riktlinjerna för P-platser och garageplatser.

Riktlinjer för inneboende, andrahandsuthyrning och via  hyresförmedlingstjänster
Styrelsen beslutade 5 oktober 2021 om riktlinjer om vad som gäller för inneboende. De tar även upp villkoren för att kunna hyra ut i andra hand och att uthyrning via hyresförmedlingstjänster är förbjudet enligt ett stämmobeslut i maj 2021. Läs gärna våra riktlinjer för andrahandsuthyrning här.

Blästring och målning av räcken
Arbetet med blästringen skjuts upp till nästa år. En enkel enkät på städdagen visar att det finns intresse för att måla räcken vid entrédörrarna och på trappan vid frisören i svart eller Malmögrönt. Hör av dig till styrelsen om vilken färg du föredrar.

Kondens på fönstren
Många av er har upptäckt att det vissa morgnar är kondens på utsidan av våra fönster. Det beror på att den varma luften stannar vid de numera täta innerfönstren och inte släpps igenom. Kondensen är inte värre än ett vanligt regn. I broschyren från H-fönster, som alla har fått, står det mer om in- och utvändig kondens.

Smått och gott  som har hänt i huset
Fönsterrenoveringen har tagit en stor del av styrelsens arbetstid. Men vi hinner med annat också. I entréerna finns nu säkrare elektroniska dörröppnare och dörren i porten in till gården stängs tystare. Vi har även kontrollerat andra dörrar/portar så att de går att stänga. Men mekaniken är ålderstigen och svår att ställa in. Det är därför bra om ni alla känner efter att dörren verkligen är stängd. Nyligen tog företaget Mark och Miljö bort plattor och grävde upp vår trottoar. Anledningen var att ta få bort stopp i dagvattenledningarna och frilägga rör. Åtgärden var nödvändig för att undvika oönskat vatten i fastighetens tvättstuga och andra utrymmen i källaren. Tidigare i höstas hade vi problem med detta efter ett skyfall.

Vi hälsar Samuel välkommen
Samuel föddes den sjätte oktober och är därmed föreningens yngsta medlem. Vi hälsar honom välkommen och gratulerar förstås Emilie Ejnarsson och Lawin Osman till föräldraskapet.

Cykelpumpen är borta
Cykelpumpen som stod mellan gårdsgången och garaget är försvunnen och antagligen stulen. Om en ny inhandlas kommer den att placeras i hobbyrummet.

Styrelsen BRF Erikshus
Oktober 2021