Nyhetsbrev januari 2022

Hans har ordet

Jag vill önska alla en god fortsättning på 2022.
Året som gick var ett år då mycket hände i vårt hus med stora investeringar i solceller och nya fönster. Det kostade en del pengar men är väl investerade, så vårt hus är hållbart och effektivt inför framtiden.
Det kommande året har vi inga större investeringar i vår underhållsplan och därmed inga stora kostnader.
Vår ekonomi är god och de lån vi finansierade våra fönster med har mycket förmånliga räntor.
Men vi ser hela tiden till att vårt hus skall vara i så gott skick som möjligt.
Det behövs bland annat uppfräschning i tvättstugan, översyn av entrédörrar och portar, plåtarbeten, eventuellt ett nytt låssystem samt nya stuprännor.
Styrelsen jobbar med ekonomisk förvaltning, reparationer, regler, trivsel, kommunikation och engagemang. Men vi behöver återkoppling från så många medlemmar, som möjligt.
Och vi är inga poliser, som skall hålla efter medlemmarna, utan jag förutsätter att alla tar sitt ansvar och följer våra regler för allas trivsel och trevnad.
Sopsortera rätt, fyll inte sopkärlen med hela kartonger, håll rent och snyggt i tvättstugan, trappor, hissar, på gården och takterrasser. Det är enkla åtgärder som ökar trivseln i vår förening.
Vi planerar att aktivera vår Facebookgrupp för att förbättra möjligheterna att kommunicera med varandra.
Hör gärna av er med synpunkter och idéer.
 
Ekonomi och underhållsplan
Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. Lånenivån per kvadratmeter, efter fönsterbyte, är låg jämfört med många andra föreningar i området. Brf Erikshus lånenivå är 3 577 kronor per kvadratmeter och år. Mäklarringen slår fast att lånenivåer under 5 000 kronor är mycket bra.
En uppdaterad underhållsplan kommer att läggas fram i början av året. I planen för 2022 ingår bland annat renovering av Sverigehälsans träfönster som vetter mot gården, renovering av frisörens tak, byte av stuprör på framsidan och åtgärder mot fukt i tvättstugan.
Månadsavgiften höjdes med två procent vid årsskiftet för att kompensera kostnadsökningen.

Hämtning av vitvaror genom VA Syd.
Medlemmarna i Brf Erikshus kan beställa hämtning av elavfall via VA Syd till ett självkostnadspris. Exempel på vitvaror är kyl och frys, tvättmaskin, spis och ugn. Önskar ni beställa tjänsten, skicka ett mail till styrelsen och beskriv hur mycket avfall som ska hämtas och när. 
 
Utökad källsortering
Nu kan du sortera batterier, lampor och elektroniskt avfall. I miljörummet finns tre plastbackar. Två är för ljuskällor där du kan slänga lågenergilampor, halogenlampor, lysrör och glödlampor.
Den tredje backen är för batterier och där slänger du uppladdningsbara batterier, knappcellsbatterier och småbatterier.
I Hobbyrummet står en container för elektronik till exempel telefoner, datorer, skrivare samt mindre hushållsapparater. 
 
Ljud från spaltventilerna 
Upplever ni att era spaltventiler låter när luften sugs in så kan ni justera ventilerna själva. Skruva försiktigt loss spalten med en skruvmejsel (använd ej en skruvdragare då den kan skada fönstret och ventilen), sedan spänner du skruvarna tills ljudet försvinner. Du kan även behöva justera ventilen upp eller ner lite innan skuvarna spänns. Behöver ni hjälp eller har frågor, kontakta styrelsen. 
Om du har andra problem med fönstren så ska du kontakta Dan Jansson i styrelsen.

Solcellerna producerar trots grått väder
Solcellerna har producerat 31 345 megawattimmar sedan starten i mars 2021. Föreningen har minskat koldioxidutsläppen med cirka 12 300 kg. Det är samma mängd som 366 träd absorberar. Elkonsumtionen under 2021, perioden mars – december har minskat med 28 500 kilowattimmar, jämfört med samma period 2020. Men på grund av höga elpriser märks det inte så mycket i vår ekonomi. Föreningen satsar dock för ett hållbart Malmö. Föreningen har sålt överskottsenergi under 2021 för cirka 2 000 kronor.
 
Dags att slänga ut julen
En container finns på plats på gatan från 12 till 19 januari. Den är till för granar, textilier och annat brännbart. Kod till containern och information om vad man får slänga sätts upp i trapphusen och i hissarna.
 


Styrelsen BRF Erikshus
Januari 2022