Riktlinjer P-platser och garageplatser

Styrelsen beslutade 5 oktober 2021 om riktlinjer för hanteringen av föreningens P-platser och garageplatser. Riktlinjen styr hur kön ska fungera och att garageplatserna endast är till för bilar eller motorcyklar. Ni kan även ta del av dem här som PDF.

 

Riktlinjer avseende parkeringsplatser och garageplatser.

 

Brf Erikshus

 

Numrering av platser
Garage 1-14, alla nummer är angivna på väggarna utom 11, den finns längs väggen till höger direkt när man kommer ned i garaget.
P-plats 1-3, nr 1 närmast frisören, sedan i nummerordning.

Syfte
Syftet med policyn är att skapa bestämmelser och riktlinjer som reglerar hyra av parkeringsplats/garageplats som ägs och förvaltas av Brf Erikshus.

Denna policy och dessa riktlinjer gäller från och med 2021-10-05, efter beslut i Styrelsen. Tidigare styrelse har lovat en icke medlem i föreningen (Salong Createur) att få stå i kön till parkeringsmöjlighet (gäller endast parkeringsplats på gatan), detta löfte kvarstår.

Definitioner
Hyresvärd: Brf Erikshus, Malmö
Parkeringsplats: Plats för bil- och/eller motorcykeluppställning på gatan på mark som ägs av Brf Erikshus
Garageplats: Plats för bil- och/eller motorcykeluppställning i garage i fastigheten som ägs av Brf Erikshus. Garageplatsen är endast till för bil eller motorcykel. Andra föremål får inte stå där på grund av brandrisk. (Styrelsen har gett tillstånd för två kanoter som hänger i taket, en vägghängd takbox samt för en cykelanordning på väggen på en plats.)
Hyresgäst: Den som genom skriftligt avtal med Hyresvärden äger rätt att nyttja Parkeringsplats respektive Garageplats
Parkeringsmöjlighet: Sammanfattande benämning på både Parkeringsplats och Garageplats enligt ovan. 
Styrelsen: Styrelsen för Brf Erikshus, företräder Brf Erikshus

Bakgrund
Brf Erikshus äger och förvaltar för närvarande (2021) Parkeringsmöjlighet i form av 14 st. Garageplatser och 3 st. Parkeringsplatser. 

Rätt att hyra Parkeringsmöjlighet
Rätten till Parkeringsmöjlighet är exklusiv för medlemmar i Brf Erikshus. Endast 1 plats per lägenhet är tillåtet. Vid försäljning, överlåtelse eller arv av lägenhet, medföljer ej hyresavtal för parkeringsplats. Inneboende, som ej är medlem i föreningen, äger inte rätt att hyra parkeringsplats. Rätt till parkeringsplats avser egen bil/motorcykel, företagsbil som disponeras av medlem privat samt bil som hyrs av medlem via leasingavtal.
Om medlem inte är ägare av bil/motorcykel vid tidpunkt för erbjudande om plats, gäller erbjudandet under 1 månad.

Intresseanmälan
Medlem i Brf Erikshus som önskar Parkeringsmöjlighet ska meddela styrelsen och då även ange om de önskar Parkeringsplats eller Garageplats. Är det kö till Parkeringsmöjlighet så ansvarar Styrelsen för att upprätta en separat kölista till Parkeringsplats och en separat kölista till Garageplats. Medlem som anmäler intresse och det inte finns ledig plats erbjuds köplats till både Garageplats och Parkeringsplats om så önskas.

Avtal
Separat avtal om Parkerings- /garageplats upprättas av Styrelsen och undertecknas av Hyresvärd och Hyresgäst vid vart tillfälle. 

Hyra
Hyresvärden äger rätt att ta ut hyra från och med kontraktets första giltighetsdag. Detta gäller oavsett om Parkeringsmöjligheten utnyttjas eller inte av Hyresgästen.

Hyresnivå
Styrelsen beslutar om hyresnivå för Parkeringsplats respektive Garageplats.  För 2021 är avgiften för Parkeringsplats 340 kronor per månad och för Garageplats 550 kronor per månad. Nivån på hyra anpassas efter gällande marknadspris en gång per år. Som riktlinjer skall användas motsvarande parkeringsalternativ i området där lediga platser finns att tillgå.

Erbjudande om Parkeringsmöjlighet
När en Parkeringsmöjlighet blir ledig ska Hyresvärden informera nästkommande person i kö om detta snarast möjligt. Som utgångspunkt gäller att befintlig Hyresgäst ska följa de uppsägningsregler med uppsägningstid som finns angivna i Hyresavtalet.

Att tacka nej till Parkeringsmöjlighet
Medlem som erbjuds Parkeringsmöjlighet, men som av någon anledning väljer att tacka nej till detta erbjuds två alternativ;

  1. Ställa sig sist i kön för den Parkeringsmöjlighet som erbjudits
  2. Byta plats med den medlem som står näst på tur i kön. Medlem som tackat nej står då som nummer ett för den Parkeringsmöjlighet köplatsen avser.

Besked om vilket alternativ som önskas ska lämnas till styrelsen senast 1 månad efter att erbjudandet lämnats.

Alternativ B, att byta plats, ges endast en gång. Därefter gäller per automatik alternativ A. Dvs möjlighet finns att byta plats i kön en (1) gång, därefter förlorar medlem sin köplats.  

Interna byten mellan Hyresgäster
Hyresgäster som önskar byta Parkeringsmöjligheter med varandra ska meddela Styrelsen detta. Förutsatt att Hyresgästerna är överens om ett byte ska Hyresvärden upprätta ett nytt kontrakt. Byten får inte ske utan att nytt kontrakt upprättas. Byte av Parkeringsmöjlighet sker tidigast kalendermånaden närmast efter att nytt kontrakt upprättats.

Övriga bestämmelser
För övriga bestämmelser gällande Parkeringsmöjlighet hänvisas till respektive hyresavtal.

 

Malmö 2021-10-05
Styrelsen för Brf Erikshus