Infoblad april 2016

Årsstämman 17 maj – tider innan dess

Sista chansen att motionera är 12 april. sista chansen att motionera är 12 april. Kallelsen med dagordning kommer någon vecka senare. Årsredovisningen får du i veckan före stämman. Nytt för i år är att vi börjar med mat, och vi börjar lite tidigare, maten serveras klockan 18.00. För att spara pengar kommer vi önska att du anmäler dig i förväg. Vi återkommer om det i samband med kallelsen.

Relining av avlopp

Projektet fortsätter, nu är arbeten i både A och B i full gång. Den sk hygienvagnen, med duschar och toaletter, fungerar bra har det visat sig, alltid välstädad.

Nya banklån

Föreningen tar nya banklån för att finansiera avloppsprojekt

Vi lånar 4 miljoner vilket betyder att vi kommer upp i totalt 8 miljoner i lån. Det kostar oss inte så mycket nu när räntorna är låga, det går att låna till under 1%. Styrelsen har valt att tillsvidare välja rörlig ränta för att få lägsta lånekostnad.

De 8 miljonerna kan jämföras med när vi köpte huset. 1989 lånade vi 4 miljoner till köpet vilket motsvarar 6,4 miljoner idag, dvs vi kommer ha högre lån nu än när föreningen bildades. Sedan bör tilläggas att 1989 köpte vi ett gammalt hus, nu satsar vi på modernisering.

Förråden

Alla förråd är inte märkta med lägenhetens nummer, och en del nummer förekommer mer än en gång.

Vi kommer därmed göra en enkät till dig för att få veta vilka förråd du har tillgång till. Vi passar då också på att fråga om terrasser och gården.

Spikar i vindsförråd

De allra flesta vindsförråd har genomgående spikar i taket – en följd av takrenoveringen för ett antal år sedan. I en del fall sticker spikarna genom taket rätt rejält –vi vill varna för tillbud!

Om du vill göra ditt förråd säkert, böj till spikarna med en hammare. Om du behöver hjälp, kontakta styrelsen.

Inbrott hos frisören

Tidigare i år var det inbrott hos frisören. Förutom diverse dyrbar frisörsutrustning försvann även en nyckel till vår fastighet.

Vi kommer därför byta utalla portlås. Vi överväger att modernisera och då införa nyckeltag.

Du är välkommen med synpunkter!

Grillsäsongen har redan börjat

Nytt för i år är att bokning endast får göras genom att kontakta styrelsen. Vi vill gärna få till att fler kan grilla på fina kvällar och trevligt att bekanta sig med andra under grillandet, och det finns ju två bord. För speciella till fällen, kanske högtidliga, skall det ändå kunna bokas, som sagt, kontakta då styrelsen.

Nytt är också att vi införskaffat skorstenständare. Läs nya anvisningarna på terrassdörrarna!

Däckspumpen

Det har visat sig att de munstycken vi har på plats inte passar alla cykelventiler – vi jobbar på det.

Bra att känna till stadgarna – boendekrav och upplåtelse i andra hand

Första paragrafen i stadgarna säger för boende:

”Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende….”. Vidare anges i 5§ Bosättningskrav : ”Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.”

Medlemmar kan dock ansöka om tillstånd för upplåtelse i andra hand. Blankett får du från styrelsen. Du behöver då ange vem som skall bo i din lägenhet, tidsperioden och det skäl du har. Du betalar också en extra avgift, för närvarande 4430 kr per år.

Bra att känna till stadgarna – och Boverkets krav – utsug i köket

I vissa lägenheter kan det vara attraktivt att flytta köket, antingen för att få köket närmare vardagsrummet, kanske då med en öppen planlösning, eller för att skapa ett nytt rum för annat ändamå Förutom vatten och avlopp som skall ordnas har också Boverket krav på utsug. Sådant utsug finns i de rum där köken byggdes ursprungligen och det är nog inte alldeles enkelt att få till ett utsug i ett annat rum. Om du redan har byggt om kräver vi att ditt kök har utsug, och vi har rätt att besiktiga din lägenhet för att kontrollera detta, se §46. Framtida ombyggnader måste i förväg godkännas av styrelsen, det är reglerat i stadgarnas §43.

Bra att känna till stadgarna – störande grannar

Vi är rätt förskonade från störande medlemmar. Men det har ändå hänt att störningar blivit allvarliga.

Vad gör du och föreningen vid störning?

  • Om du är störd, i första hand kontaktar du den störande medlem men själv.
  • Om det inte ger resultat, eller om du inte vill agera på egen hand, ta hjälp av någon i styrelsen.
  • Om det visar sig att störningen inte upphör, eller om det inte går att komma i kontakt med den störande medlemmen, exempelvis om musiken är mycket hög, då ringer vi till polisen.

Om någon medlem är störande ett antal gånger kommer styrelsen agera enligt stadgarnas paragrafer om förverkande, §49 – §52. Det innebär: ”föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning” och ”bostadsrätten…tvångsförsäljas av kronofogden”.

Vi hoppas det aldrig går så långt.

Major Nilsson

Major Nilsson 1844 – 1936, med förnamnet Anders, var inte major vid Kronprinsens husarer, han var infanterist. Parallellt med den militära banan arbetade han med utbyggnaden av statens järnvägar i slutet av 1800-talet. Senare när han blev han stadsingenjör i Malmö, från 1898 till 1920, kallas han fortfarande Major Nilsson. För att planera Malmö tog han intryck av den österrikiske stadsplaneraren Camillo Sittes idéer om ett medeltidsinspirerat organiskt format gatunät med krökta gator, oregelbundna kvartersformer och små platsbildningar. Staden borde planeras utifrån den upplevande människans perspektiv. Nilsson har satt avtryck i Malmös gatunät, främst genom ett antal krökta gator. Baltzarsgatan i absoluta centrum är ett exempel, ett annat är Friisgatan, en tvärgata till Södra Förstadsgatan. Han är hedrad med Major Nilssonsgatan, dock en alldeles spikrak gatsträcka från Fridhemstorget bort till Köpenhamnsvägen.