Nyhetsbrev augusti 2020

Byte av takplåt
21 september börjar Helléns Plåtslageri AB arbetet med att byta plåtar på taket. Det är kuporna och hisschakten som är i akut behov av ny inklädnad, då befintlig plåt är sönderrostad.
De nya plåtarna är av underhållsfritt aluminium och arbetet ska vara klart senast 20 november.

Nya villkor för våra lån
Föreningen har i dagsläget lån på 7 miljoner SEK, uppdelat på sex lån. Fem av dem är till rörlig ränta, i skrivande stund från 0,83 till 0,93 procent. Det bundna lånet är på 2 miljoner, bundet på två år till en ränta av 0,78 procent.
Per kvadratmeter har vi lån på 1 593 SEK, vilket är mycket lågt jämfört med andra föreningar i Malmö.

Städdag 26 september
Lördag 26 september har vi gemensam städdag. Vi samlas på gården 10.00 där Ingrid Rogius kommer att fördela arbetet. Om vädret tillåter avslutar vi med grillning och något att dricka. Ett utmärkt tillfälle att lära känna sina grannar.
En container kommer som vanligt finnas på plats hela helgen. Info om kod till hänglåsen kommer att sättas upp på anslagstavlan.
I samband med städdagen kommer vi att avlägsna de cyklar som fortfarande har kvar märkningen från i maj.
När det gäller kasserade möbler och annat bohag är det, som tidigare påtalats, förbjudet att placera sådant i trappa och källargångar. Den som vill bli av med dylikt kan ta kontakt med styrelsen så kan det ställas i det låsta före detta mangelrummet i väntan på att det kan kastas i containern.

Inventering av fönster
Vi planerar, som tidigare meddelats, en inventering av våra fönster inför en renovering, alternativt byte av vissa fönster.  Du som har problem med att öppna eller stänga fönster eller balkongdörr ombeds ta kontakt med styrelsen, helst via mejl till styrelsen@erikshus.se.

Solcellsprojektet försenas
I februari fick vi beviljat bygglov av handläggare på Stadsbyggnadskontoret (SBK). Vi skulle bara lämna in ett par kompletterande handlingar. Efter att dessa lämnats in har en ny handläggare tagit över, och hon kräver ett antal nya handlingar för att byggstart ska beviljas. Det handlar bland annat om vindlastberäkningar, hållfasthetsberäkningar, brandtekniska utlåtanden och annat som inte krävdes i det första beskedet från SBK.
Om allt går enligt plan hoppas vi kunna börja installationen i november.

Ny medlem i trappa A
Elin Jödahl tar över den lägenhet i A-trappan som tillhörde hennes morbror, Bengt Jödahl. Elin tillträder 1 september och vi önskar henne hjärtligt välkommen till vår förening.

Jonas Gruvö
För styrelsen BRF Erikshus
Augusti 2020