Nyhetsbrev juni 2020

Avtal klart om solpaneler
Föreningen har tecknat avtal med företaget Solkraft, som kommer att installera solpaneler på södra delen av taket. Sammanlagt blir det 103 paneler som kommer att generera cirka 36 000 kilowattimmar årligen. Beräknad projektstart är augusti, under förutsättning att Stadsbyggnadskontoret godkänner de kompletterande handlingar de ville ha till vår bygglovsansökan.

Ansvar för fönster
Styrelsen får en del klagomål på fastighetens fönster. Främst handlar de om kallras, imma och att de kan vara svåra att stänga. Enligt våra stadgar är följande bostadsrättshavarens ansvar: glas i lägenhetens ytter- och innerfönster samt innerbågar med tillhörande beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, persienn, samt all målning förutom utvändig målning och kittning, motsvarande gäller balkongdörr. Föreningen står däremot för tät- och dammlister. I våra gamla stadgar, som gällde till 2018, var även detta medlemmens ansvar.

Kryddväxter och kompost
Som många säkert noterat växer det kryddväxter i pallkragar på vår gård. Det är fritt fram att plocka för den som vill det. Det är vår trädgårdsgrupp, som består av Ingrid Rogius och Birgit Sundin Jansson, som ligger bakom odlingen.
På gården finns nu också en kompost. Det går bra att kasta kasserad trädgårdsjord och mindre växter i komposten, men absolut inget matavfall.

Misskötsel grill
Vi har problem med grillen i trappa A som inte rengörs efter användning. Det är inte meningen att den som grillar ska tvingas börja med att rengöra grillen efter föregående användare. Såpa och borste finns i hinken vid grillen. OBS också att överdraget ska sättas på efter avslutad grillning.

Åtgärder mot råttor
Vi har fortsatt problem med råttor, trots att Anticimex satt ut fällor. Nästa åtgärd blir att gräva upp rabatterna ut mot gatan och lägga någon typ av sten där i stället, och kanske ha växter i stora krukor.

ComHem släcker analoga nätet
8 september släcker ComHem, vår leverantör av kabel-tv, de analoga tv-kanalerna via tv-uttaget. Detta innebär att den som idag fortfarande tittar på de äldre analoga tv-sändningarna behöver ändra till digital-tv på sin tv-apparat. De digitala kanalerna finns redan på plats och mer info om detta finns på comhem.se/digitalisering.

Glad sommar!
Styrelsen önskar alla medlemmar och hyresgäster en fin sommar. Nästa infobrev är planerat till augusti.

Jonas Gruvö
För styrelsen BRF Erikshus
Juni 2020