Nyhetsbrev november 2020

Planer för fönsterbyte
Senaste året har styrelsen undersökt möjligheten att renovera våra fönster, eftersom ett totalt fönsterbyte är en av de största investeringarna en förening kan göra. I vårt fall handlar det om cirka 4 miljoner inklusive moms.
Det verkar dock som om en renovering blir svår, mycket beroende på att många spanjoletter (stängningsbeslag) behöver bytas ut, och de vi har inte tillverkas längre. Dessutom har i vissa fall bågar och karmar svällt, vilket gör fönstren svåra att stänga.

Om styrelsen kan fatta beslut om fönsterbyte eller om beslutet måste tas på en föreningsstämma beror på flera faktorer. Oavsett vilket kommer ett informationsmöte att hållas innan vi tecknar avtal med leverantör.

Styrelsen kommer nu att ta in 4–5 offerter från tillverkare och entreprenörer, och vi räknar med att ha valt entreprenör efter årsskiftet. Mer information kommer när detta är klart.

God uppslutning på städdag
Tio lägenheter och ett 15-tal medlemmar deltog i städdagen 26 september.
Vi rensade bland annat bort övergivna cyklar, putsade fönster på terrasser samt rengjorde gasolgrillarna. Dagen avslutades med grillning på gården.
Stort tack till Ingrid Rogius som organiserade allt och till alla som deltog!

Ljusgårdarna och källarfönstren gick inte att rengöra på grund av byggnads-ställningarna för plåtarbetet på taket. När de är borta ska detta göras. Vi kommer också att placera stora krukor med perenner längs fasaden. Ingrid Rogius organiserar städningen. Ta kontakt med henne på ingrid.rogius@gmail.com om du vill hjälpa till.

Bidrag beviljat för solcellsprojektet
4 november skickade vi in samtliga begärda handlingar med kompletteringar till handläggaren på Stadsbyggnadskontoret. Förhoppningsvis beviljas vi nu byggstart inom en månad.
Samma vecka fick vi också besked från Länsstyrelsen att vi beviljas stöd till anläggningen. Bidraget är på 20 procent av totalsumman, som beräknas till drygt en halv miljon kronor. Det tog bara ett år från ansökan till beslut!

Lediga källarförråd
Föreningen har två förråd i källaren som inte tillhör någon lägenhet. Dessa förråd kommer att erbjudas för uthyrning så snart en trasig vägg mellan förråden är lagad. Mer info kommer när detta är klart.

Dags att lufta radiatorer
Om dina radiatorer (element) är kalla behöver de antagligen luftas. Ett tecken på luft i radiatorerna är att ena halvan av radiatorn är kall, trots att termostatvredet är helt öppet.
Så här gör du: 1. Stäng termostatsvredet och öppna ventilen som sitter i andra änden av radiatorn. På vissa radiatorer finns det ett vred som du öppnar, i andra fall behöver du en elementnyckel, som kan köpas på byggvaruhus eller i järnhandel.
2. Ha en mugg eller en handduk under ventilen och stäng vredet när de första vattendropparna kommer.
Hjälper inte detta är nästa åtgärd att motionera stiftet i termostaten. Då gör du så här: 1. Ta bort termostaten med en skiftnyckel. 2. Tryck sedan försiktigt stiftet in och ut några gånger med en tång. 3. Sätt sedan tillbaka termostaten och vrid den till helt öppet läge.
Behöver du hjälp med detta så kontakta styrelsen.

Renare trottoar
Två papperskorgar har monterats vid trottoarens cykelställ. Vi har redan märkt av en renare trottoar. Vår förvaltare SBC tömmer utan extra kostnad då det även minskar deras städjobb.

Gunnel Sundlöf har lämnat oss
Styrelsen beklagar bortgången av Gunnel Sundlöf, medlem i Brf Erikshus sedan 1993 och boende i 10 B när hon inte bodde i sommarhuset på Österlen.

Nya medlemmar i föreningen
1 oktober flyttade Arne och Eva Enqvist in i trappa B. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna till vår förening!

Avgiftshöjning 1 januari
Avgifterna kommer enligt plan att höjas med 2 procent från årsskiftet.

Jonas Gruvö
För styrelsen BRF Erikshus
November 2020