Infoblad februari 2019

Årsstämma 15 maj
Föreningens årsstämma kommer att hållas onsdag 15 maj 18.00 i Sverigehälsans lokaler. Observera att motioner ska lämnas senast fem veckor före stämman, alltså senast onsdag 10 april.

Ekonomin fortsatt god
Vi kommer att amortera en halv miljon på våra lån. Efter amorteringen har vi lån på cirka sju miljoner och 1,5 miljoner i kassan. Lån per kvadratmeter efter amortering är 1763 SEK, vilket får räknas som mycket bra. Många föreningar har lån på runt 10 000/kvadratmeter eller mer.

Syn av lägenhet vid försäljning
När en bostad säljs gör styrelsen en syn av lägenheten. Det som främst kontrolleras är att köksfläkt inte anslutits till imkanal och att bärande vägg/väggar inte tagits bort. Synen görs oftast vid visning av lägenheten, eller vid annat tillfälle. Ta kontakt med styrelsen om du planerar att sälja din lägenhet!

Skötsel av ventiler
Det är svårt att få såväl bra värmeekonomi som fungerande ventilation i en fastighet där systemet från början var självdragsventilation, vilket bygger på skillnaden mellan temperaturen ute och inne. Vi har moderniserat ventilationen och har numera den näst primitivaste typen av ventilation, ett så kallat mekaniskt frånluftssystem. Det innebär att utsugspunkterna i kök och badrum anslutits till fläktar via ett gemensamt kanalsystem.
Samtidigt måste frisk luft tillföras lägenheterna, och med det system vi har betyder det luft utifrån. Under den kalla årstiden innebär det att kall luft kommer in i lägenheterna, vilket kan upplevas som obehagligt drag.
För att minska obehaget av drag har fönsterventiler monterats i samtliga lägenheter. Dessa ventiler ska inte tejpas igen, vilket vissa medlemmar gjort, då ökar bara draget genom fönsterkarmarna.
Ventilerna behöver motioneras och rengöras. För rengöring: Tag bort skruvarna och montera ned ventilen. Rengör med dammsugare från damm och använd fuktad trasa för smuts. Skruvmejsel finns att låna i hobbyrummet.
Motionering: Motionera ventilen mellan Min- Max så att det går lätt, använd 10:ans ringnyckel om det sitter hårt. (10:an ringnyckel finns att låna från hobbyrummet).
Sätt ventilen på Norm och återmontera ventilen.

Lås på förråd
Medlem måste ha lås på sina förråd, källare som vind, oavsett om de används eller inte. Om du inte har lås finns risk att någon annan ställer in möbler eller andra saker där som du inte önskar.

Henriks historia
Eric Sigfrid Persson, 1898–1983, satte verkligen avtryck i Malmö. Givetvis är han som byggmästare mest känd för sina bostadsprojekt. Först kom Malmgården (1935) precis bortom Rörsjöparken, ytterst modernt och lyxigt med tennisbanor på gården (nu sedan förra året tyvärr också känt för värsta skjutningen i Malmö, tre döda och tre skadade). Senare stora byggprojekt var Ribershus invid Turbinen (1938), se förra infobladet, och Friluftsstadens radhus (1948). Men förutom rollen som byggmästare var Eric Sigfrid Persson också möbelformgivare och uppfinnare. Möblerna är minst sagt modernistiska och kan idag hittas på auktioner. Som uppfinnare är han känd även i vårt hus, vi har hans perspektivfönster. Idén var stor glasyta för obruten utsikt, vädring utan att regn slår in och att kunna putsas på bägge sidor inifrån rummet. Tekniskt löstes det med upphängning i sidorna så fönstret kan vändas. Uppfinningen var banbrytande, och Persson försökte få till försäljning även i USA – men så kom andra världskriget.