Infoblad oktober 2018

STORT TACK till alla medverkande, gårdsdagen lördag 25 augusti

Vi tackar alla som medverkade för de stora insatserna på vår gårdsdag vilka bland annat
hjälpte till att städa extra i fastigheten och vi hoppas att mat och dryck smakade.
Förutom att föreningen sparar pengar är detta en bra aktivitet för att lära känna varandra
och öka grannsämjan.

Renovering av stammarna (Reliningen) kostade 4,9 mkr.

Stammarna tillhör de dyrare delarna att renovera och är viktiga för att minska risk för både
stopp i avlopp och vattenläckor. Det gick att utföra en ekonomiskt fördelaktigare relining än
ett helt stambyte och kostnaden slutade på 4,9 mkr. Avskrivningen är på 40 år vilket för 2017 innebar en negativ resultatpåverkan á 122 000 kr. Fördelat per månad och alla 40 medlems-lägenheter blir det 254 kr/snittlägenhet & månad.

Lås dina källar-/vindsförråd och säkra dina värdesaker

Vi månar om ett tryggt boende, minska risken för brand och inbrott. Därför ber vi dig kontrollera
så Du säkrat dina källar- och vindförråd med hänglås. Just nu är det flera medlemmar som glömt låsa om sina saker. Dessutom är du ansvarig för vad som finns i ditt förråd oavsett vem som ställt
in det där.

Renoveringen för frisörens fasad kostade 205 000 kr.

Kostnaden för vår kulturminnesmärkta fasad slutade på 205 tkr varav 190 tkr till Marmor & Granit
AB och 15 tkr till Byggnadsvård i fokus AB. Av de 190 tkr så avser 102 tkr materialet Travertin som är den kalksten som användes till Roms berömda byggnader Colosseum och Sankt Peterskyrkan samt vår fastighet Erikstorp 14. Vid 40 års avskrivning och 40 lägenheter kostar det 11 kr/snittlägenhet
& månad.

Vi välkomnar flera nya medlemmar till Erikshus!

I trappa 10 B: Lgh 26/1402 överlåts till nya medlemmarna Mikael Ludvigsson & Anna Ekelund.
10 A: Lgh 36/1404: Christian Nilssons dödsbo överlåts till nye medlemmen Fritjof Torstensson.
10 A: Lgh 39/1502: Annie Nilssons dödsbo överlåts till nya medlemmarna Isabelle Frithiof &
Marcus Nilsson. Varmt välkomna!

 

Hyresgästerna bidrar till våra låga avgifter – Besök dem gärna!

Ett skäl till våra låga avgifter är våra företagsamma hyresgäster som varje månad betalar till föreningen. De gör också att vårt hus bidrar till en levande stadsdel med nära service. Ära dem gärna med besök!

    Tandläkare Ulla Alvinberg AB

Kvalitetssäkrad klinik (Qdent) med fokus på personlig och familjär tandvård. Besök henne på www.tandlakarealvinberg.se Kontakt: 040-92 77 88, info@tandlakarealvinberg.se,
Erikstorpsgatan 10 b. Ny på Erikshus och just nu med en introduktionskampanj.

    Frisörsalong Créateur AB

Din professionella salong. Mån om dig och vägleder med stor erfarenhet inom hårtrender och hårfärg. www.salongcreateur.se, 040-26 83 00, salongcreateur@telia.com, Nils Forsbergs plats 3.

    Sverigehälsan AB
Landets ledande utbildningar inom friskvård, kost, stresshantering och mindfulness. www.sverigehalsan.se, 040-698 60 00, info@sverigehalsan.se, Nils Forsbergs plats 3.

    Allmänläkare & företagsläkare Carolikliniken AB

Dr Marija Petric och Dr Leif Strand hjälper dig med allt från led- & muskelvärk, högt blodtryck, övervikt eller nedstämdhet till blodfettsrubbningar. www.carolikliniken.se, 040-98 20 90, Erikstorpsgatan 10 a.

 

Henriks historia

Turbinen. Så heter rondellen där sex gator möts, en av dem är Mariedalsvägen. Det är Malmös första rondell, ritades in på stadsplanen för Ribersborg 1936 och byggdes några år senare. Med sex gator var nog rondell det enda rimliga valet. Planteringen i rondellen, sett uppifrån, har formen av en turbin.
Från början var det 12 ”skovelblad”, numera är det bara sex. Men den verkliga turbinen finns nära i kanalen, det är den som gett rondellen sitt namn. Från början var kanalen en del av Malmös försvar
men allehanda avlopp gick också ut där, kanalen blev till ett avloppsdike. När det började bli för mycket av avlopp under 1800-talet satte man dit en turbin för att få fart på vattnet. Den första turbinen var på plats 1868, drevs av en vindmölla, senare blev det ångdrift. Från 1936 finns en modern pumpstation, friskt vatten dras in från havet. Fotografierna visar vindmöllan på 1800-talet respektive rondellen idag.

 

Rondellen Mariedalsvägen / Citadellsvägen