Nyhetsbrev februari 2021

Utökad glastömning – men slut med lysrör och batterier
Vi har länge haft problem med överfulla glaskärl i miljörummet. Framför allt gäller det behållaren för färgat glas. Glasbehållarna töms varannan fredag ojämn vecka, men i fortsättningen kommer vi att ha två kärl för färgat glas.
I samband med förändringen slopar vi återvinning av lysrör, glödlampor och batterier.
Detta avfall har aldrig tagits om hand av vår entreprenör Stena Recycling. I stället har det varit styrelseledamöter eller enskilda medlemmar som tömt kärlen.
Styrelsen anser inte att denna ordning är rimlig, framför allt då det numera går att lämna glödlampor, batterier och småelektronik i den så kallade Samlaren inne på Hemköp i Kronprinsen.
Lysrör måste i fortsättningen lämnas på någon av Sysavs återvinningsstationer. Tidigare har sådana, och annat farligt avfall som kemikalier, kunnat lämnas till Sysavs så kallade Farligt Avfall-bilen. Men under våren är alla turer inställda, och skälet som anges är Covid-19.
Den medlem som behöver hjälp med att ta hand om farligt avfall kan kontakta styrelsen, antingen via mejl till styrelsen@erikshus.se, eller genom att lämna ett meddelande i styrelsens brevlåda i trappa B.

Jonas Gruvö
För styrelsen BRF Erikshus
Februari 2021