Nyhetsbrev mars 2021

Föreningsstämma 26 maj
Onsdag 26 maj 18.00 kommer vi att hålla ordinarie föreningsstämma i Sverigehälsans lokaler. Kallelse med dagordning och motioner kommer att skickas ut i enlighet med stadgarna, det vill säga tidigast sex veckor eller senast två veckor före detta datum. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast onsdag 28 april, via mejl till styrelsen@erikshus.se eller i brev i styrelsens brevlåda i trappa B.

Föranmälan kommer att krävas, och för att kunna hålla avstånd önskar vi att endast en medlem per lägenhet deltar. Om fler än 18 medlemmar anmäler sig kommer vi att hålla en så kallad hybridstämma. Det innebär att man även kan deltaga och rösta via internetuppkoppling.

Städdag 13 mars
Glöm inte städdagen lördag 13 mars 10–12! Vi ska bland annat städa terrasser och ta fram och rengöra gasolgrillarna. Ni som brukar använda grillarna är extra välkomna.

MBC behöver lägenhetsnycklar
Som tidigare meddelats kommer MBC, som ska utföra fönsterbytet, att behöva nycklar till samtliga lägenheter. Lämning av nycklar görs måndag 15 mars 06–08 eller 16–18 i föreningens styrelserum i källaren trappa B. Den som inte vill lämna nycklar måste vara hemma när fönsterbytena sker.

Nya medlemmar i föreningen
Lawin Osman och Emelie Ejnarsson har tagit över Olle och Elisabeth Cederqvists lägenhet i trappa B. Vi tackar Olle och Elisabeth för deras insatser för föreningen och hälsar Lawin och Emelie hjärtligt välkomna till Erikshus.

Jonas Gruvö
För styrelsen BRF Erikshus
Mars 2021