Nyhetsbrev januari 2021

Klart för fönsterbyte – infomöte 17 februari
Vid årets första styrelsemöte, 13 januari, fattade styrelsen beslut om att byta samtliga fönster i våra lägenheter. Innan beslutet togs hade styrelsen undersökt möjligheten att renovera befintliga fönster, men ingen av de entreprenörer vi kontaktat har varit villig att åta sig detta arbete.

Till mötet 13 januari hade styrelsen tre offerter att ta ställning till. Vi hade begärt ytterligare en offert, men det företaget avstod på grund av hög arbetsbelastning.

Efter en noggrann sammanställning av Dan Jansson av befintliga offerter bestämde en enig styrelse att anta Malmö Byggcenter AB:s (MBC) anbud.

Onsdag 17 februari 18.00 är alla medlemmar och lokalinnehavare välkomna till ett videomöte där projektet presenteras. Styrelsen och representanter för MBC kommer att vara med. Länk till mötet kommer via e-post från MBC. Du kan förbereda dig inför mötet genom att installera programmet Teams till din enhet. Programmet ger mer funktionalitet, men du kan delta i mötet utan att ladda ned programvaran. Har du inte fått inbjudan senast 12 februari ska du mejla Dan Jansson i styrelsen, dan.e.jansson@telia.com

Den som av olika skäl inte kan vara med via egen uppkoppling är välkommen till styrelserummet där en ansluten TV finns. På grund av pandemin kan vi ta emot högst fyra deltagare. Anmälan görs till styrelsen@erikshus.se eller till Jonas Gruvö, 0705 755871. Det går också bra att lägga anmälan i styrelsens brevlåda i trappa B.

Solpanelerna installerade
Solpanelerna är nu monterade enligt plan. Nu väntar vi bara på att Eon, som är nätägare, ska koppla in sig och att kommunen ska besiktiga anläggningen.

När anläggningen är i drift räknar vi med att den ska stå för cirka 70 procent av all den elförbrukning som vi gemensamt betalar till – hissar, belysning i allmänna utrymmen, fläktar och luftkonditionering samt tvättmaskiner och torktumlare.

Efter investeringsstöd på 20 procent har anläggningen kostat föreningen cirka 460 000 SEK. Med en avkastning på närmare 13 procent har anläggningen betalat sig på mindre än åtta år, beräknat på dagens elpris.

Så rengör du din golvbrunn
Det är viktigt att regelbundet rengöra golvbrunnen i badrummet. Här kan du läsa hur du går tillväga.